CÁO PHÓ: Ông Cố Gioakim Cao Chu Lợi, Thân phụ Lm. Phaolô Cao Chu Vũ, O.P

Ông Cố GIOAKIM CAO CHU LỢI

Thân phụ của fr. Phaolô Cao Chu Vũ, O.P. (Tu viện Rất Thánh Mân Côi)

đã an nghỉ trong Chúa lúc 12g15, ngày 15 tháng 11 năm 2022.

Hưởng thọ 83 tuổi.

Thánh lễ An táng được cử hành lúc 8g00, thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 năm 2022

tại Giáo xứ Hà Nội, Giáo hạt Xóm Mới, Tổng giáo phận Sài Gòn.

Kính xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Gioakim.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *