THÁI BÌNH

Giáo Xứ Cát Đàm Mừng Lễ Thánh Vinh-Sơn Phê-ri-ê – Bổn Mạng Giáo Xứ

Giáo phận Thái BìnhHiện diện và chủ tế thánh lễ trọng thể có cha Phanxicô Assisie Nguyễn Tiến Tám, Tổng đại diện Giáo phận và cũng là Quản hạt Giáo hạt Thành Phố ; cùng đồng tế với ngài còn có quý cha trong và ngoài giáo hạt thành phố, quý cha và quý Thầy Đa Minh đang phục vụ tại Giáo tỉnh Hà Nội

Đọc thêm

Giới Trẻ HĐGDĐMVN: Ngày Hội Thi Về Nguồn 

HĐGDĐMVN đã tổ chức ngày Hội Thi “Về Nguồn” cho giới trẻ các Huynh đoàn Giáo phận toàn quốc tại Trung Tâm Hành Hương Tu viện Martino, Hố Nai vào ngày 03-04/09/2016.

Đọc thêm