NHA TRANG

Thánh lễ truyền Dầu tại nhà thờ Chánh Tòa Giáo phận Nha Trang (2018)

Sáng thứ Ba ngày 27.3.2018 vào lúc 9g30 tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang, các linh mục trong Giáo phận qui tụ quanh Đức giám mục giáo phận để cùng hiệp dâng thánh lễ Truyền Dầu và để thể hiện tình hiệp thông, hiệp nhất giữa Giám mục và linh mục, cũng như giữa các linh mục với nhau.

Đọc thêm