HĐGDĐMVN/ GP. Nha Trang: Viếng thăm huynh đệ 2019

Khởi hành từ Tu xá Giang Sơn, Buôn Mê Thuột, vào lúc 20h tối ngày 19.06.2019, phái đoàn đã tới Giáo xứ Quảng Thuận, Giáo phận Nha Trang để cho chuẩn bị cho chuyến gặp gỡ huynh đệ vào sáng ngày 20.06.2019.

Để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng và cầu ơn Chúa Thánh Thần cho buổi thăm viếng, vào lúc 4h30, phái đoàn cùng hiệp với cha Chánh xứ Inhaxiô Trần Ngà, Cha Đặc trách Huynh Đoàn Giáo phận Nha Trang Phêrô Phạm Văn Bình, OP., Đoàn viên  Huynh đoàn Giáo xứ cùng cộng đoàn trong thánh lễ và Giờ Kinh Sáng.

Giảng trong thánh lễ, cha Chủ tế Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP, giải thích Kinh Lạy Cha theo Tin Mừng thánh Mátthêu (Mt 6,7-15):

https://youtu.be/Wcw_4jbNsIU

Vào lúc 8h45 ngày 20.06.2019, buổi thăm viếng chính thức khai mạc. Tham dự buổi thăm viếng, ngoài sự hiện diện của Cha Tổng Đặc trách, Cha Phụ trách, 2 Ban Phục Vụ, còn có anh chị trưởng phó Huynh Đoàn Quảng Thuận, Tầm Ngân, Phước An,..

Theo báo cáo của anh Phanxicô X. Nguyễn Ngọc Quốc về tình hình Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Giáo Phận Nha Trang:

1. Tình hình nhân sự:

Cha Linh hướng Liên Huynh Ninh Sơn thánh hiệu Thánh Phêrô Đa Inhaxiô Trần Ngà.

Cha Phụ trách Phêrô Phạm Văn Bình OP.

Nhiệm kỳ Ban Phục Vụ (BPV) Liên Huynh từ 05.8.2018 đến 05.8.2022, được phân công như sau:

Raphaen Lê Văn Huy: Trưởng ban

Phanxicô X. Nguyễn Ngọc Quốc: Phó ban

Simon Hoàng Sử Lê Vi: Thư ký

Anê Lê Thị Thu Vân: Thủ quỹ

Đôminicô Nguyễn Văn Phú: Phụ Trách Học tập

Maria Lê Thị Thiện Tuyết: Tồng đồ bác ái

Maria Trần Thị Kim Cúc: Phụ trách Giới trẻ

Tính cho đến nay, toàn Liên huynh có 7 Huynh đoàn, gồm có tổng số thành viên là 233 người, trong đó có 101 nam và 132 nữ.

2. Đời sống cầu nguyện:

Cử hành Giờ Kinh Phụng Vụ  Sáng – Chiều (trước, trong,  sau Thánh lễ hoặc những lúc thuận tiện khác).

Chầu Thánh Thể định kỳ (tùy theo sự sắp xếp của mỗi Giáo Xứ ).

Tham dự giờ Kinh Lòng Thương Xót Chúa hằng ngày với cộng đoàn giáo xứ (15 giờ)

Việc tĩnh tâm theo Quy Chế ( 8/QC ), do đặc thù của mỗi Huynh đoàn. Có thể kết hợp với giờ chầu Thánh Thể định kỳ hằng tháng hoặc những giờ thích hợp khác.

Cầu nguyện cho các Ân nhân và giáo dân đã qua đời trong cũng như ngoài giáo xứ khi có nhu cầu. Riêng đối với các Ân nhân đã qua đời thì có Huynh đoàn tổ chức cầu nguyện trong dịp lễ giỗ cho từng Ân nhân.

3. Hiệp thông Huynh đệ:

Tham gia các buổi Nguyệt hội của các Huynh đoàn theo định kỳ (ba tháng một lần).

Tham dự Thánh lễ và cầu nguyện cho nhau trong các dịp bổn mạng của các Huynh đoàn.

Thăm viếng và cầu nguyện cho các anh chị em  đau ốm, bệnh tật, xin dâng lễ và tham dự Thánh lễ giỗ của Dòng.

4. Chương trình học tập:

Anh chị em của các Huynh đoàn được học hỏi qua Tập san Chia Sẻ Tin Mừng và chương trình của BPV. Liên huynh triển khai trong các buổi họp BPV/LH mở rộng (3 tháng/lần) về các môn học căn bản, đặc biệt chú trọng đến Luật Sống của Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh.

Bên cạnh đó, Huynh đoàn được sự  hướng dẫn tận tình của Cha Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận và sự đồng hành nhiệt thành của quý Cha Linh hướng.

5. Công tác Tông đồ Bác ái:

Ban Phục Vụ Liên huynh phát động  đến mỗi Huynh đoàn tự xây dựng chương trình về công tác tông đồ, bác ái cho Huynh đoàn mình (thăm viếng, hỗ trợ về tinh thần và vật chất trong các dịp lễ, tết…)

Các huynh đoàn kết hợp với  Giáo xứ thực hiện các công việc chung của Giáo xứ mình, như tổng vệ sinh trong những ngày đại lễ, tết Nguyên đán và đóng góp vào những công trình xây dựng Nhà Chúa trong Giáo Phận.

Trợ giúp Ơn gọi, Tháng Bác ái Đa Minh, …

6. Phương hướng sinh hoạt của HĐGP năm trong thời gian tới:

Tổ chức học tập và Huấn luyện: Phối hợp với BPV các Huynh đoàn tổ chức học hỏi theo chương trình tiến cấp cho các thỉnh sinh, tuyển sinh và hứa sinh. Nơi có các Huynh đoàn mới được thành lập.

Mời Ban Học Tập Huynh Đoàn Tỉnh và các giảng viên khác về huấn luyện.

Do tinh thần Đa Minh hiện còn xa lạ trong Giáo phận, hơn nữa chưa có cơ sở Dòng nên việc cổ vũ ơn gọi được đặt lên hàng đầu, khuyến khích các thành viên truyền bá đời sống Đa Minh cho các thành phần tín hữu, để ơn gọi ngày càng phát triển trên địa bàn của giáo phận.

Khuyên nhủ những người khô khan nguội lạnh sớm trở lại với cộng đoàn, trở về với Chúa.

Giúp đỡ tinh thần và vật chất cho người già cả, neo đơn, học sinh nghèo hiếu học

Trợ giúp các công việc của Giáo hội địa phương và các nhu cầu khác khi cần.

 

Cha Đặc trách và Anh Trưởng Liên huynh Raphaen Lê Văn Huy ý kiến cha Tổng Đặc Trách và BPV/HĐT giúp Liên huynh mở các khoá học tập, đặc biệt về Ban giảng huấn, nhằm khuyến khích, cổ võ ơn gọi và mở rộng Liên Huynh, để từ đó từ cấp Liên Huynh lên cấp Giáo Phận.

Cha Tổng Đặc trách và Anh Trưởng BPV/HĐ Tỉnh cùng có tuyên dương về sự phát triển ngoạn mục của Liên Huynh cũng như cách quản trị điều hành. Cha Tổng Đặc trách quan tâm đến sự phát triển của Huynh Đoàn Tầm Ngân, đa số Đoàn viên là người dân tộc K’hor, Raglai, Chu Ru, Chăm, … ngoài ra, cha tổng Đặc trách khuyến khích thành lập Ban Giảng Huấn, chọn từ những Đoàn viên có khả năng sư phạm, để đào tạo cho tất cả Đoàn viên, từ đó có thể chọn lớp kế thừa cho Ban Phụ Vụ.

Cha Tổng mong muốn mọi Đoàn viên cùng liên kết với tất cả thành phần Dòng trong lời cầu nguyện, hiệp thông trong sứ vụ.

Như thường lệ, anh Trưởng kính mời Liên Huynh tham gia Ngày Bế Mạc Tổng Hội Biên Hòa.

Cuối buổi thăm viếng, Anh Trưởng Liên Huynh thay cha Đặc trách cảm ơn Cha Tồng Đặc trách và BPV/HĐ Tỉnh, và mong muốn hiệp ý cầu nguyện cho Huynh Đoàn Nha Trang ngày càng phát triển.

Sau buổi Agape huynh đệ, phái đoàn lên đường tiếp nối hành trình thăm viếng tại Đà Lạt.

Xin Chúa chúc lành. Amen.

BTTHĐ

https://youtu.be/Hmcn3KUZqSk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *