ĐÀ LẠT

Thật là tốt để suy tư về giờ chết

Khi nghĩ về sự chết, chúng ta sẽ được thoát khỏi ảo tưởng rằng mình có thể làm chủ thời gian. Chúng ta không bất tử hoặc bất diệt. Chúng ta là những con người sống trong thời gian có khởi đầu và có kết thúc. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng ngày 01.02.2018 tại nhà nguyện Marta.  

Đọc thêm