Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Khoá Tìm Hiểu Ơn Gọi

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thiếu nữ muốn tìm hiểu ơn gọi sống đời Thánh Hiến theo Linh Đạo Đa Minh, Ban Đặc trách ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình sẽ tổ chức 2 đợt sinh hoạt và Tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi năm 2017, với các chi tiết cụ thể sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *