TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HUYNH ĐOÀN / BAN MÊ THUỘT

BAN MÊ THUỘT

Tháng Bảy, 2019

Tháng Sáu, 2019

Tháng Ba, 2019

Tháng Một, 2019

Tháng Sáu, 2018

Tháng Năm, 2018

Tháng Tư, 2018

  • 11 Tháng Tư

    Phổ biến Huynh đoàn Đa Minh tại Kon Tum (07.04.2018)

    Theo lời mời của cha Antôn Phan Tự Cường, trong buổi họp mặt GĐĐM Kon Tum tháng 4-2018, BPV Huynh Đoàn Tỉnh đã cử anh Phó Gioakim Nguyễn Hồng và anh Phụ trách Học tập Giuse Bùi Ri Cao, đến chia sẻ về vấn đề thành lập Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh.

  • 1 Tháng Tư

    Website mới của Giáo phận Ban Mê Thuột

    Kính mong Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý vị Độc Giả và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận đón nhận trong tâm tình hiệp nhất, yêu thương.

Tháng Tám, 2017