Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Gp. Ban Mê Thuột Bầu Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Phận (2022-2026)

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 09 tháng 03 năm 2022, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột, đã diễn ra cuộc bầu cử Ban phục vụ Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Ban Mê Thuột (BPVGP) nhiệm kỳ năm 2022-2026.

Về tham dự và chứng kiến cuộc bầu cử hôm nay có:

 • Cha Giu-se Trần Văn Đông, OP. Phụ tá Tổng đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt nam.
 • Cha Vinh-sơn Phạm Tiến Duẩn, OP. Đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận
 • Cha An-tôn Vũ Thanh Lịch, Phụ trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận BMT
 • Đại diện Ban Phục vụ huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam có: anh Gio-a-kim Nguyễn Hồng – Phó ban phục vụ, anh Đa-minh Trần Ngọc Bình – Phụ trách tông đồ bác ái và chị Ma-ri-a Trần Thị Liên – Thủ quỹ.

Mở đầu buổi bầu cử là phút thánh hoá xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, thúc đẩy để các cử tri về tham dự ngày bầu cử được đầy tràn năng lượng siêu nhiên và sáng suốt bầu chọn ra những thành viên Ban phục vụ trong nhiệm kỳ mới. Cha Vinh-sơn, Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận đã công bố Lời Chúa và chia sẻ về vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Ban phục vụ qua lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu đối với các môn đệ: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em” (Mt 23,11).

Tiếp nối chương trình, chị Ma-ri-a Phạm Thị Kim Thu – Trưởng Ban tổ chức bầu cử, chủ tọa và điều hành cuộc bầu cử đã đọc văn thư chỉ định anh Vinh-sơn Đỗ Mạnh Hùng thay thế cho anh Đa-minh Trần Viết Thanh, nguyên Trưởng ban phục vụ đã được chỉ định làm thư ký trước (do đang nhiễm Covid) làm thư ký cuộc bầu cử. Tiếp đến, anh Gio-a-kim Nguyễn Xuân Hùng – Phó ban tổ chức bầu cử thực hiện việc kiểm diện cử tri đoàn: có 11/18 cử tri hiện diện, 07 cử tri đang bị nhiễm Covid nên không thể tham dự được; với số cử tri hiện diện, chiếu theo luật sống huynh đoàn là hợp lệ nên cuộc bầu chọn đã được tiếp tục với việc biểu quyết ấn định số thành viên trong Ban phục vụ. Cử tri đoàn đã quyết định số thành viên Ban phục vụ là 07 người. Kế tiếp, cử tri đoàn đã biểu quyết chọn 03 kiểm phiếu viên là anh Giuse Vũ Văn Đại, anh Giuse Vũ Văn Thi và anh Gio-an B. Phạm Văn Cư.

Sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu, kiểm tra phiếu và đọc kết quả. Ban bầu cử đã công bố 07 anh chị em đã đắc cử vào Ban phục vụ Giáo phận nhiệm kỳ 2022-2026 gồm:

 1. Chị Ma-ri-a Phan Thị Bích Diệp
 2. Anh Vinh-sơn Đỗ Mạnh Hùng
 3. Anh Gio-a-kim Nguyễn Xuân Hùng
 4. Chị Ma-ri-a Nguyễn Thị Lý
 5. Anh Đa-minh Trần Viết Thanh
 6. Chị Ma-ri-a Phạm Thị Kim Thu
 7. Anh Gio-an B. Nguyễn Quang Tuyến

Các thành viên trong tân Ban phục vụ đã bỏ phiếu bầu trưởng ban, kết quả chị Ma-ri-a Phạm Thị Kim Thu đắc cử Trưởng ban và quý anh chị trong Ban phục vụ Giáo phận được phân nhiệm như sau:

 1. Anh Đa-minh Trần Viết Thanh (Phó BPV)
 2. Anh Vinh-sơn Đỗ Mạnh Hùng (Thư ký)
 3. Chị Ma-ri-a Phan Thị Bích Diệp (Thủ quỹ)
 4. Anh Gio-a-kim Nguyễn Xuân Hùng (Phụ trách học tập)
 5. Chị Ma-ri-a Nguyễn Thị Lý (Phụ trách giới trẻ)
 6. Anh Gioan B. Nguyễn Quang Tuyến (Phụ trách tông đồ bác ái)

Cha Giu-se Phụ tá Tổng Đặc Trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt nam đã trao bằng mãn nhiệm cho các anh chị đã mãn nhiệm, đồng thời có lời chúc mừng cũng như khích lệ đến các anh chị trong tân Ban Phục vụ.

Cha An-tôn Phụ trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận Ban Mê Thuột đã chúc mừng cuộc bầu cử đã diễn ra tốt đẹp và khuyên nhủ các anh chị em Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Ban Mê Thuột cố gắng tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp của tiền nhân trong đời sống đức tin, đời sống phụng vụ và thi hành tông đồ bác ái trong ơn gọi của người giáo dân Đa Minh, vượt qua khó khăn để thực thi và đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người trong bối cảnh ngày nay theo tinh thần Hiệp Hành mà Giáo Hội đang mời gọi .

Chị Trưởng ban Phục vụ đã thay mặt cho tất cả anh chị em trong Ban phục vụ cũ và mới cảm ơn quý Cha cũng như tất cả các anh chị em đoàn viên và cử tri đoàn đã cùng đồng hành, giúp đỡ Ban phục vụ Giáo phận trong các sinh hoạt suốt nhiệm kỳ qua, cũng như đã tín nhiệm đề cử anh chị em vào Ban Phục vụ trong nhiệm kỳ mới. Do dịch bệnh đã và đang diễn ra phúc tạp trong toàn Giáo phận, Ban phục vụ Giáo phận không thể tổ chức gặp gỡ được tất cả các đơn vị trong toàn Giáo phận, nên nhân dịp này Chị cũng báo báo một số hoạt động tông đồ bác ái mà Ban phục vụ Giáo phận kết hợp với một số Liên huynh và huynh đoàn đã thực hiện trong thời gian dịch Covid 19.

Ngày bầu cử khép lại với lời kinh tạ ơn Thiên Chúa và phép lành bình an.

Gioakim Xuân Hùng

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *