BẮC NINH

Tháng Sáu, 2020

Tháng Tám, 2019

Tháng Sáu, 2019

Tháng Một, 2019

Tháng Tám, 2018

Tháng Sáu, 2018

Tháng Năm, 2018

  • 14 Tháng Năm

    Họp mặt truyền thông Giáo tỉnh Hà Nội tại Bắc Ninh

     Sáng ngày 13.05.2018 (Chúa nhật Chúa Thăng Thiên), hơn 300 tham dự viên là những người làm công tác truyền thông thuộc 9 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội (ngoại trừ giáo phận Phát Diệm) đã về Tòa Giám mục Bắc Ninh tham dự ngày Họp mặt truyền thông với chủ đề “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8, 32)