Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Giáo phận Bắc Ninh có tân Ban Phục vụ

Sáng 27/6/2023, Ban Xử lý Thường vụ HĐGP Bắc Ninh tổ chức bầu cử Ban Phục vụ khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại hội trường giáo xứ Phượng Mao, Giáo phận Bắc Ninh.

Tham dự buổi bầu cử, ngoài Ban Tổ chức là quý anh chị em Ban Phục vụ vừa mãn nhiệm, còn có sự hiện diện của 18 cử tri và 11 thụ cử viên từ 6 Liên huynh trong Giáo phận. Về phía đại diện BPV Tỉnh dòng có cha Giuse Đinh Trọng Chính, OP, phụ tá Tổng Đặc trách và anh Gioakim Nguyễn Hồng, Trưởng BPV Tỉnh dòng cũng tham dự và đồng hành với Ban Tổ chức.

Sau phần khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự, Ban Tổ chức cho bầu 2 kiểm phiếu viên, người có trách nhiệm kiểm phiếu trong suốt buổi bầu cử.

Tiếp đến, cha Đặc trách HĐGP Bắc Ninh Phaolô Trần Hoàng Khoa Nam, OP, có đôi lời huấn từ về ý nghĩa của việc bầu cử trong Dòng Đa Minh cũng như tầm quan trọng của những lá phiếu do chính anh chị em sắp sửa bầu cử những thành viên vào BPV khóa mới. Tiếp lời cha Đặc trách, anh Trưởng BPV HĐ Tỉnh cũng nhấn mạnh đến yếu tố thiêng liêng của việc bầu cử, đó là sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, từ đó, anh chị em bầu chọn những người sẵn sàng dấn thân phục vụ Chúa và đồng tâm hiệp lực cho sứ vụ của Dòng trong thời đại mới.

Trước khi tiến hành bầu cử, anh trưởng Ban Tổ chức hướng dẫn các cử tri một cách kỹ lưỡng về cách thức bầu cử theo Luật sống quy định và thể lệ bầu cử của Huynh đoàn.

Chỉ trong một vòng bầu cử, 7 thành viên trong BPV mới đã đắc cử với kết quả quá bán, đó là các anh chị: Maria Vũ Thanh Gương, Giuse Nguyễn Văn Điệp, Anna Nguyễn Thị Minh, Maria Nguyễn Thị Chinh, Anna Nguyễn Thị Hảo và Phêrô Nguyễn Anh Tuấn. Tiếp đến, 7 vị trúng cử tiến hành bầu vị Đoàn trưởng và anh Phêrô Nguyễn Anh Tuấn đã đắc cử với số phiếu tuyệt đối.

Tuy nhiên, sau khi lắng nghe anh Điệp trình bày hoàn cảnh và xin không làm việc trong Ban Phục vụ, cũng như sau khi trao đổi và thống nhất với anh chị em từ Liên huynh Thái Nguyên, cha Đặc trách cắt đặt anh Phêrô Nguyễn Văn Nghị làm phó Trưởng Ban Phục vụ.

Cuộc bầu cử tân Ban Phục vụ kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn do cha bề trên Tu xá chủ sự, và chính ngài đã trao bằng mãn nhiệm đến quý anh chị vừa kết thúc khóa V. Nguyện xin Chúa ban ơn lành cho quý anh chị Tân Ban Phục vụ cũng như các anh chị đoàn viên trong Huynh đoàn Giáo phận Bắc Ninh.

Trọng Chính, OP

Xem thêm hình ảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *