THÁI BÌNH

Giáo Xứ Cát Đàm Mừng Lễ Thánh Vinh-Sơn Phê-ri-ê – Bổn Mạng Giáo Xứ

Giáo phận Thái BìnhHiện diện và chủ tế thánh lễ trọng thể có cha Phanxicô Assisie Nguyễn Tiến Tám, Tổng đại diện Giáo phận và cũng là Quản hạt Giáo hạt Thành Phố ; cùng đồng tế với ngài còn có quý cha trong và ngoài giáo hạt thành phố, quý cha và quý Thầy Đa Minh đang phục vụ tại Giáo tỉnh Hà Nội

Đọc thêm