Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận Thái Bình mừng kính lễ thánh quan thầy Martinô de Porres

Sáng ngày 04.11.2017, khoảng hơn 4.000 thành viên Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh giáo phận Thái Bình, đã tề tựu tại giáo xứ Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên, để mừng kính lễ thánh quan thầy Martinô de Porres

Trước thánh lễ, cha Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP, Tổng đặc trách Huynh Đoàn Giáo dân Đaminh Việt Nam, chia sẻ về cuộc đời của Thánh Martino de Porres. Ngài giới thiệu về vị thánh trong vài chữ ngắn gọn “xanh vỏ đỏ lòng”, “đen vỏ lòng vàng”, sau lớp da đen là tấm lòng vàng. Thánh Martinô sinh ra trong hoàn cảnh bị gia đình ruồng bỏ. Sổ rửa tội chỉ ghi tên của mẹ, không có tên cha. Sau này  người cha mới trở về nhận con. Thế nhưng tình yêu của Thiên Chúa đã làm nên những điều kỳ diệu. Con người được Chúa tuyển chọn không dựa trên tài năng hay lí lịch.  Con người nhỏ bé bị bỏ rơi ấy lại trở thành trung gian thần thế qua mọi thời, đặc biệt là ở châu Mỹ La Tinh và ở Việt Nam.

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông là nơi đầu tiên cổ võ lòng tôn sùng Thánh Martino, khi người được suy tôn hiển thánh năm 1962. Rất nhiều người sùng kính và nhận được nhiều ơn. Lòng sùng kính của giáo dân Việt Nam với vị thánh da màu bình thường. Trong dòng ngài không phải là linh mục, giáo sư hay bề trên, người ta gọi ngài là ông thầy chổi, thường xuyên thấy vác chổi đi quét nhà. Chính trong các cuộc tiếp xúc ngài đã luôn cầu nguyện cho họ. Lòng bác ái của ngài không chỉ đến với những người nghèo khó mà cả những thú vật ngoài đồng. Sau này một trong những hình khá biểu tượng đã vẽ Thánh Martinô với đĩa đồ ăn chung cho bồ câu, chó, mèo và chuột.

Sau đó là thánh lễ đồng tế do người cha chung của giáo phận, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, chủ sự, cùng với 21 linh mục, quý nam nữ tu sĩ, và cộng đoàn dân Chúa.

 

Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô đã mời gọi mọi người nhìn lên gương của thánh Martino de Porres, một vị thánh của những người nghèo, những người bất hạnh, những người bị bỏ rơi để cùng học hỏi và suy niệm về cuộc đời của thánh nhân và tìm hiểu xem ngài muốn gì nơi mỗi người, cách riêng là các thành viên trong Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh nhận Ngài làm bổn mạng. Thánh Martino de Porres là một tu sĩ Dòng thánh Đa Minh, và như chúng ta biết thánh Đa Minh lập dòng khởi đi từ việc mong muốn làm sao cho nhiều người nhận biết tin mừng của Chúa, nhất là các bè rồi thời bấy giờ. Thánh Martin de Porres cả cuộc đời của Ngài đã cộng tác với Chúa Giê su để thực hiện ý định của Cha trên trời.Thật vậy, ý của của Chúa Cha là tất cả những ai thấy và tin vào danh Chúa Giêsu Kitô sẽ được hưởng ơn cứu độ.

Đưc Cha Phêrô nhấn mạnh đến việc phải làm sao để mọi người có thể nhận biết danh Đức Giê su. Ngài mời gọi mọi người cầu xin thánh Martinô ban cho một phép lạ, như người vẫn thường ban cho tất cả những ai chạy tới với Ngài đặc biệt những người nghèo đói, túng thiếu, ốm đau bệnh tật. Chúng ta cũng là một trong những người nghèo đói, nhất là nghèo đói tin mừng. Chúng ta xin người thương ban cho Giáo phận Thái Bình một phép lạ, là xin cho mọi người càng ngày càng biết tin mừng.

 

Đức cha cho biết trong Giáo phận tổng cộng có khoảng 3,6 triệu người mà chỉ có khoảng 130.000 tín hữu, và riêng ở tỉnh Hưng Yên có trên 1,5 triệu cư dân thế mà chỉ có khoảng 15.000 biết và tin Chúa Kitô. Đức Cha nhắc nhở cộng đoàn : nếu chỉ dừng lại ở công việc chúc tụng ngợi khen và xin ơn thì chưa đủ, mà còn phải mang tin mừng thương đến cho mọi người. Tin mừng tình thương là phổ quát và cần thiết. Làm sao để mọi người nhận biết và tin vào danh chúa Giêsu.

Mừng kính thánh Martinô cũng là dịp để nhắc nhở chúng ta rằng thánh nhân hay làm phép lạ và Ngài dùng các phép lạ như là phương thế nói lên rằng Chúa Cha ở trên trời yêu thương nhưng người đau khổ bất hạnh. Chúa muốn dùng Ngài như một hành động yêu thương cho người nghèo. Hành động yêu thương này không chỉ dừng lại ở nghèo đói vật chất mà còn là tình thương của tin mừng, tình thương cứu rỗi.

Lời cuối cùng Ngài mời gọi các thành viên trong Huynh đoàn, với hơn 17.000 thành viên, ý thức cầu nguyện và mạnh dạn bước ra khỏi nhà mình đến với một người hàng xóm hay một gia đình chưa biết Chúa Giêsu, can đảm nói về Chúa, thực hành bằng hành động bác ái cho người khác. Mỗi Gia đình trở thành một giáo hội của Chúa Giê su là những gia đình chứng nhân cho tình thương cứu độ của Chúa.

Lam Thành

Xem thêm hình ảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *