Trang thơ: Kinh Phụng Vụ ngày nằm Viện

Chúa Trời xin mở miệng con,

Cho con cất tiếng ngợi khen danh Ngài.

Chúa ơi kinh sáng bữa nay,

Dám xin mở miệng mong Ngài xót thương.

Tấm thân bệnh tật khôn lường,

Đớn đau thể xác thịt xương rã rời.

Ngài là Đức Chúa tuyệt vời,

Cánh tay hùng mạnh Ngài thời cứu nguy.

Ngài là Đức Chú từ bi,

Tấm lòng nhân hậu độ trì chúng sinh.

Đời con dẫu lắm tội tình,

Ngàn lần chúc tụng công trình núi non.

Chúa trời xin cứu giúp con,

Xin mau lạy Chúa ban ơn xác hồn.

Xua tan bệnh tật ưu phiền,

Cho con được sống bình yên tháng ngày.

Tấm thân, thần trí con đây,

Hát mừng hớn hở trọn đầy niềm vui.

Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi,

Đã thương nhớ đến phận tôi mọn hèn.

Đấng Toàn Năng đã đoái nhìn,

Tôi đây hớn hở muôn phần tôn vinh.

Tối nay con xướng lời kinh,

Dẫu còn đau đớn nhân sinh kiếp người.

Cám ơn Thiên Chúa trên Trời,

Đã cho con sống một ngày bằng yên.

Con dâng thể xác linh hồn,

Xin Ngài gìn giữ qua đêm tối này.

FX Đức Hạnh

 HĐ Têrêsa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *