Thánh lễ mừng bổn mạng Liên Huynh thánh Tôma – Gp. Thái Bình

Sáng ngày 26.01.2018, Liên huynh thánh Tôma Aquinô hạt Nam Tiền Hải (Giáo phận Thái Bình) mừng kính lễ thánh quan thầy Tôma Aquinô tại giáo họ Kính Danh, giáo xứ Đông Thành, giáo phận Thái Bình.

Thánh lễ đồng tế do cha Vinh Sơn Phạm Văn Túy, O.P đặc trách Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận Thái Bình chủ sự, cùng với cha phụ tá đặc trách Huynh Đoàn Giuse Vũ Hải Bằng, O.P, Cha Đa Minh Nguyễn Văn Thao quản hạt Nam Tiền Hải, Cha Giuse Trần Thế Nhậm quản xứ Trung Đồng, Cha Giuse Trần Văn Hoàn chánh xứ Cao Bình, quý thầy và cộng đoàn dân Chúa từ khắp nơi đã tề tưụ về nơi giáo họ Kính Danh để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các đoàn viên thuộc liên huynh thánh Tôma Aquinô.

 

Lam Thành

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *