Châm ngôn Thánh Tôma Aquinô (1225 – 1274)

28 Tháng Giêng Thánh Tôma Aquinô (1225 – 1274)