THÁNH DÒNG ĐA MINH THÁNG 1

Châm ngôn Chân phước Hen-ri Xu-xô (Henry Suso)

Châm ngôn Chân phước Hen-ri Xu-xô (Henry Suso)

Không người mẹ nào vội vã đến cứu giúp đứa con của bà thoát khỏi tòa nhà đang cháy cho bằng Thiên Chúa đến cứu trợ một tội nhân biết sám hối, cho dù họ đã sa phạm một lượng tội nhiều hơn cả ngàn lần mọi thứ tội lỗi trên trần gian này.

Đọc thêm