Ngày 27 tháng 1 Chân phước MÁC-CÔ-LI-NÔ PHO-LI Linh mục (1317-1397)

Ngày 27 tháng 1
Chân phước MÁC-CÔ-LI-NÔ PHO-LI

Linh mục (1317-1397)

Tiểu sử

Cậu Mác-cô-li-nô sinh tại Pho-li nước Ý năm 1317. Từ nhỏ, cậu đã tỏ dấu mến chuộng đời sống thánh thiện. Năm lên 10 tuổi, muốn bước vào con đường hẹp để vào Nước Trời, cậu đã xin gia nhập Dòng Ða Minh. Suốt năm tập, thầy Mác-cô-li-nô đã nên gương sáng nhân đức cho mọi người trong nhà dòng, tuân giữ mọi kỷ luật cách nghiêm túc, yêu quý đức khó nghèo, khắc ghi đức tuân phục vào tận đáy lòng, tìm mọi phương thế để kết hợp với Chúa và khiêm tốn phục vụ anh em. Tất cả những điều đó kết hợp với việc ăn chay hãm mình tạo nên nét chính trong cuộc đời thầy Mác-cô-li-nô và đưa thầy đi xa hơn trên con đường đạo đức.

Cuộc đời yêu thinh lặng và cô tịch, thích chiêm niệm còn gắn liền với lòng sùng kính Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa. Bị anh em – những người chống đối việc cải tổ do thánh Rây-mun-đô đề xướng – khinh dể, cha Mác-cô-li-nô vẫn khiêm tốn sống ở làng quê Pho-li thi hành các sứ vụ thánh và làm các việc bác ái. Với chính bản thân, cha tỏ ra là người có tinh thần cầu nguyện cao độ và là một người bạn chí thiết của giới nghèo ; rất nhiều người đã tuốn đến với cha, nhất là những người bị áp bức và đau yếu. Ðó là đối tượng cha thường xuyên giúp đỡ và an ủi.

Cha là gương sáng ngời về giản dị, trong trắng và bác ái, được nhiều ân điển cao siêu. Cha qua đời ngày 20-1-1397, lúc 80 tuổi. Ðức giáo hoàng Biển Ðức XIV đã châu phê việc tôn kính chân phước Mác-cô-li-nô vào ngày 9-5-1750.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa luôn vui thích nhận lời cầu nguyện của những kẻ khiêm tốn và hiền hậu. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi bước theo chân phước Mác-cô-li-nô được trở nên hiền lành, khiêm tốn thực sự và đón nhận các hồng ân Chúa dễ dàng hơn. Chúng con cầu xin