Ngày 29 tháng 1 Chân phước Vin-la-na Bốt-ti Giáo dân Ða Minh (1332-1361)

Ngày 29 tháng 1
Chân phước Vin-la-na Bốt-ti
Giáo dân Ða Minh (1332-1361)

Tiểu sử

 

Chị Vin-la-na sinh quán tại Phi-ren-xê nước Ý, năm 1332. Cha của chị là một thương gia rất giàu có. Sống trong một gia đình sung túc, chị đã trải qua thời tuổi trẻ dễ dãi và hay thay đổi.
Ðến tuổi lập gia đình, chị được cha mẹ gả cho một người tên là Rốt-xô Phê-rô cũng giàu có. Lúc đầu chị vẫn quen thói xưa sống nhẹ dạ, chuộng những dịp lễ lạc, thích yến tiệc và nhảy nhót. Thế rồi sau một biến cố lạ thường (người ta kể là một buổi kia chị Vin-la-na trang điểm thật lộng lẫy, nhưng nhìn vào gương thì lại thấy hình một… chú quỉ xấu xa đen đủi), chị Vin-la-na được ơn Chúa soi sáng thúc giục đã từ bỏ hết những thứ mầu mè loè loẹt, sám hối và đến xưng tội với các linh mục dòng Anh em Thuyết giáo ở tu viện Ðức Mẹ tại Nô-ven-la.

Từ đó chị xin mặc áo chị em Hãm Mình của thánh Ða Minh, dồn hết tâm lực để sống đời sống mới và tiến triển trên con đường tu đức dưới sự hướng dẫn của các anh em Dòng Thuyết giáo. Chị ham học hỏi, suy gẫm Thánh Kinh và chiêm ngắm Chúa Ki-tô chịu đóng đinh thập giá, ưa thích ăn chay, hãm mình, chịu những khinh chê, sỉ nhục và tật bệnh vì Chúa Giê-su chịu đóng đinh. Cuộc sống gương mẫu nhiệm nhặt ấy đã thu hút được nhiều phụ nữ khác sống theo gương chị.

Nhiệt tình mến Chúa và yêu thương tha nhân, chị đã phân phát quảng đại mọi của cải mình có cho những người nghèo khổ, còn chính bản thân thì đi hành khất trên các nẻo đường thành phố Phi-ren-xê. Nếu có thể, người ta sẽ tóm tắt cuộc đời chị Vin-la-na như thế đó.

Ðược Chúa ban cho nhiều hồng phúc trên trời, chị về với Chúa ngày 29-1-1301. Thi hài chị được lưu lại 37 ngày trong thánh đường tu viện Ðức Mẹ ở Nô-ven-la để giáo dân đến kính viếng. Cũng tại đây chị đã được mai táng rất trọng thể. Ngày 27-3-1824 đức giáo hoàng Lê-ô XII đã châu phê việc sùng kính chị như là chân phước.

Lời nguyện : Lạy Chúa là cha nhân từ, Chúa đã kêu gọi chân phước Vin-la-na từ bỏ mọi sự phù vân thế gian một cách lạ lùng và đã cho người vững vàng trong tinh thần khiêm tốn và sám hối thật lòng, xin Chúa cũng canh tân lòng mế Chúa trong tâm hồn chúng con và khi được đầy tràn cùng một tinh thần ấy, chúng con được xứng đáng phục vụ Chúa trong đời sống mới. Chúng con cầu xin