GP. Bắc Ninh thêm 7 phó tế vì dân Chúa

Vào ngày 26/01/2024, tại Nhà thờ chính tòa Bắc Ninh, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục giáo phận Bắc Ninh đã đặt tay truyền chức phó tế cho 7 chủng sinh.

GP. Bắc Ninh:

Tham dự thánh lễ có cha Tổng đại diện cùng quý cha và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha gợi ý: “Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp mùa xuân ngàn ước mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ.” Một mùa xuân đang về trên quê hương chúng ta. Mùa xuân còn đang đến trên 7 anh em chuẩn bị lãnh nhận chức phó tế. Họ sẽ được lãnh nhận mùa xuân là Thiên Chúa, mùa xuân vĩnh cửu, mùa xuân yêu thương.

Trong bài giảng sau nghi thức tuyển chọn, Đức cha Giuse trình bày về nguồn gốc của chức vụ phó tế từ thời Cựu Ước cũng như những mong muốn của Giáo Hội hiện tại đối với các thầy phó tế. Ngài nhắn nhủ các thầy: “Hãy luôn là một phó tế biết cần dân Chúa. Vì nếu không có dân Chúa thì đồng nghĩa không có phó tế.” Chức thánh phó tế làm cho các thầy được thông phần vào sự thánh thiện và sứ vụ phục vụ của Chúa Ki-tô.  Tuy nhiên, Đức cha Giuse cũng nhắc nhớ rằng các thầy phó tế cũng là con người yếu đuối mỏng giòn, bởi vậy rất cần đời sống cầu nguyện mật thiết với Thiên Chúa và những lời cầu nguyện của cộng đoàn để các thầy có thể chu toàn sứ vụ.

Sau bài giảng, Đức cha Giuse đã đặt tay truyền chức cho 7 thầy phó tế trong bầu khí linh thiêng của kinh cầu các Thánh. Tiếp đến, Đức cha hôn chúc bình an cho các thầy tân chức. Qua nghi thức truyền chức, quý thầy đã trở nên người phục vụ trong sứ vụ được Chúa uỷ thác nơi giáo phận Miền Quan họ.

Trong lời cảm ơn cuối Thánh lễ, một thầy đại diện đã cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn Đức cha Giuse, cha tổng đại diện, cha chủ nhiệm Giuse cùng quý cha, quý ân nhân thân nhân và cộng đoàn đã cầu nguyện, nâng đỡ, chỉ bảo để các thầy được chính thức bước chân vào một tiến trình mới đầy hấp dẫn và thử thách. Quý thầy tân phó tế cũng xin cộng đoàn luôn cầu nguyện và cộng tác để quý thầy hoàn thành sứ vụ mà Chúa và Hội Thánh trao phó.

Xem thêm hình ảnh

Khôi Đỗ

https://giaophanbacninh.org/giao-phan-them-7-pho-te-vi-dan-chua/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *