Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh truyền chức Linh mục cho 4 Đan sĩ Biển Đức Thiên An

Lúc 09g00 sáng thứ Năm ngày 25.01.2024 – Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, tại Đan Viện Thiên An, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Tổng Giám mục TGP Huế đã chủ sự Thánh lễ và truyền chức Linh mục cho 4 Đan sĩ Phó tế thuộc Dòng Biển Đức Thiên An.

Đồng tế với Đức TGM Giuse trong Thánh lễ này, có Đức Ông Giuse Nguyễn Văn Chánh – Đại diện Giám mục, Đức Ông Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hàm, Đan Viện phụ Louis Gonzaga Đặng Hùng Tâm cùng quý Linh mục trong và ngoài Tổng Giáo phận Huế. Hiệp dâng Thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ thuộc nhiều Dòng tu, thân quyến các tiến chức và đông đảo anh chị em giáo dân đến từ nhiều Giáo phận.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse gửi lời chào đến quý Linh mục đồng tế, gia đình Đan viện Thiên An và tất cả cộng đoàn tham dự, đặc biệt mừng lễ những ai có quan thầy bổn mạng là Thánh Phaolô Tông đồ. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn hiệp thông tạ ơn và cầu nguyện cho 4 tiến chức sẽ sinh nhiều hoa trái trong những nơi mà các ngài sẽ phục vụ trong sứ vụ Linh mục theo gương Chúa Giêsu.

Sau bài Tin Mừng, Nghi thức Truyền chức Linh mục bắt đầu với việc Đức TGM Giuse chủ tế long trọng xướng kinh Veni Creator để xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tiến chức. Liền sau đó, Cha Đan Viện phụ và Cha Phó Bề trên giới thiệu lên Đức TGM Giuse 4 tiến chức được tuyển chọn lên chức Linh mục.

Sau khi công khai tuyển chọn 4 tiến chức Linh mục, Đức TGM Giuse chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn. Ngài suy tư về mầu nhiệm ơn gọi, đó là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa, chứ không phải do công trạng hay học vấn, địa vị, tài năng của con người. Ngài cũng đặc biệt nhấn mạnh đến đặc sủng đời sống cộng đoàn của Đan viện: “Kitô hữu và cách riêng là người đi tu là người có khả năng giết chết ý riêng của mình đi và vâng lời bề trên. […] Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các đan sĩ tìm thấy hạnh phúc của đời mình nơi đời sống cộng đoàn. Các tiến chức Linh mục hôm nay đừng bao giờ quên điều đó. Ngày nào, mình không có khả năng vâng lời bề trên nữa, ngày đó ơn gọi của mình chấm dứt, kết thúc. Ngày nào anh em không thấy vui, không thấy hạnh phúc khi sống cộng đoàn, ngày đó anh em cũng không còn lý do để ở lại trong cộng đoàn. Chức Linh mục đòi buộc chúng ta phải sống như một chi thể trong một thân thể chung.”

Kết thúc bài giảng, Đức TGM Giuse thẩm vấn các tiến chức về lời hứa vâng phục và quyết tâm chu toàn sứ mạng Linh mục được Thiên Chúa uỷ thác. Kế đó là Kinh cầu các Thánh để trong sự mỏng giòn yếu đuối của phần người, các tiến chức được các Thánh hộ phù đỡ nâng.

Nghi thức chính yếu của Bí tích Truyền chức Thánh là cử chỉ đặt tay và xức dầu lòng bàn tay. Đức TGM Giuse đặt tay truyền chức, quý Linh mục đồng tế cũng lần lượt đến đặt tay trên các tiến chức.

Liền sau đó là lời nguyện truyền chức của Đức TGM Giuse, Cha Đan phụ mặc áo lễ cho các tiến chức. Sau cùng, Đức TGM Giuse xức dầu Thánh và trao chén thánh cho các tiến chức. Kể từ giây phút này trở đi, các tiến chức chính thức trở thành Linh mục của Chúa.

Sau nghi thức Truyền chức là phần Phụng vụ Thánh Thể. Các Tân Linh mục lần đầu tiên trong chức tư tế của mình, được tham dự vào chức thượng tế của các Đức Giám mục khi cử hành Bí tích Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Đan Viện phụ thay mặt Đan viện Biển Đức Thiên An và 4 Tân Linh mục cám ơn Đức TGM Giuse, quý Đức Ông, quý Cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Sau cùng, Đức TGM Giuse long trọng ban phép lành kết thúc Thánh lễ. Các Tân Linh mục cũng chúc lành cho cộng đoàn tham dự.

Thánh chức Linh mục thật là một ơn thiêng trọng đại nhưng lại được ban cho con người sánh ví như những bình sành dễ vỡ. Ước gì với thánh chức cao cả và với muôn vàn sức thiêng hộ phù mà Thiên Chúa sẽ ban, 4 Tân Linh mục thuộc Đan viện Biển Đức Thiên An sẽ không ngừng thi thố ân huệ của vị Mục tử tối cao cho cộng đoàn Đức tin và hết những ai họ gặp gỡ trong cuộc đời này.

Ban Truyền Thông TGP Huế

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *