100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân côi với Đạo Binh Xanh, và Đoàn Thiếu nhi Fatima

Đạo binh xanh là một tổ chức thuần túy tôn giáo, được thành lập với mục đích truyền bá các Mệnh lệnh của Đức Mẹ tại Fatima, và khuyến khích các Kito hữu thuộc mọi thành phần thực thi lời Mẹ dạy, cải thiện đời sống, lần chuỗi Mân Côi, và tôn sùng Trái Tim đau khổ của Đức Mẹ. Nhờ đó thế giời khỏi chiến tranh tàn phá, như lời Đức Mẹ đã hứa: Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Nước Nga sẽ trở lại. Danh từ Đạo binh xanh hiện nay, đã được thay đổi, danh xưng mới là: Tông đồ Fatima. Vì một ý nghĩa hết sức sâu sắc là : Đạo binh xanh là của Đức Mẹ, đối kháng với đạo binh đỏ là cộng sản.

Để tránh sự hiểu lầm là đạo binh xanh là một đơn vị quân đội có trang bị vũ khi, chống với đơn vị quân đội đỏ (hồng quân). Chúng ta cũng nên tìm hiểu nguồn gốc đạo binh xanh.

Năm 1947, Linh Mục Harold V.Colgan, cha sở họ đạo Plainfield, Hoa Kỳ, bị đau nặng phải vào bệnh viện. Bệnh tình hết sức nguy hiểm. Ngài khấn với Đức Mẹ: “ Nếu Mẹ cho con khỏi bệnh , con sẽ hứa với Đức Mẹ dâng cả cuộc đời còn lại của con, để truyền bá những mệnh lệnh của Mẹ tại Fatima, để cầu xin cho nước Nga trở lại.” Đức Mẹ đã nhận lời Ngài cầu khần, và cho Ngài được khỏi bệnh. Giữ lời hứa, Cha đã vận động thành lấp một tổ chức lấy tên là Đạo binh Xanh.

Nhiều người gia nhập Tổ chức của Cha rất đông. một giáo hữu rất có khả năng tên là Haffert đã đứng ra cộng tác với cha, thiết lập trụ sở và một nhà nguyện tại Washington, New Jersey, và lập một nhà nguyện quốc tế tại Trung Tâm Fatima. Số hội viên xin gia nhập Phong trào lúc bấy giờ rất là đông , vì ai cũng có quyết tâm thực thi 3 Mệnh Lệnh Fatima, như Đức Mẹ đã dạy ở Fatima năm xưa, khi khi hiện ra với 3 thánh trẻ. Điều kiện để được gia nhập tổ chức đạo binh xanh là hằng ngày phải lần chuỗi Mân Côi 5 chục, sống đạo đức gương mẫu, thánh hoá bản thân và gia đình, rước lễ 5 ngày thứ 7 đầu tháng, như Đức Mẹ đã phán bảo khi hiện ra với 3 thánh trẻ.

 

Hiện nay tại nhiều giáo xứ, cộng đoàn, nhiều nơi cũng có tổ chức đạo binh xanh, có cờ hiệu thường mang tên là “BLUE ARMY”. Ngoài đạo binh xanh ra, hiện nay cũng có nhiều nơi có một tổ chức khác nữa, cũng thưộc vế Đức Mẹ Fatima, gọi là “Thiếu Nhi Fatima”. Đoàn Thiếu Nhi Fatima là một tổ chức quy tụ một số các em từ 6,7 tuổi trở lên, để hướng dẫn các em có một đời sống đạo đức, năng lần chuỗi Mân Côi như Luxia, Phanxico và Jacinta năm xưa. Thường thường xứ đạo nào ở Los Angeles, đều có Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, và đoàn thiếu nhi Fatima.

 

Lời bàn  Nếu các phụ huynh học sinh ý thức sớm được là ngay từ bây gìờ phải cho các em gia nhập vào một trong hai đoàn thể: Thiếu nhi Thánh Thể, hay là Thiếu Nhi Fatima, để các em được hướng dẫn chu đáo, có đức tin, biết yêu mến Thánh Thể, và yêu mến Đức Mẹ Fatima, để biết lần hạt Mân Côi càng sớm càng tốt. Sau này cha mẹ khỏi phải lo cho con cái mình. Vì dù sao khi con cái đã có đức tin khá rồi, thì sau này lớn lên, chúng nó vẫn còn đức tin. Không sợ chúng mất linh hồn.