Ai Tín: Bà Cố ANNA PHẠM THỊ THẢO, Thân Mẫu Cha Phaolo Nguyễn Văn Quý, OP., Đã Qua Đời.

Bà cố ANNA PHẠM THỊ THẢO, Sinh năm 1925, tại Nghệ An, Đã về nhà Cha lúc 14g00, ngày 06 tháng 07 năm 2018, Hưởng thọ 93 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia, Giáo họ Ngọc Long, Giáo xứ Vinh Đức – Gp. Ban Mê Thuột.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *