Album: 50 năm thành lập Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam (1967 – 2017)

 

Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Thành Lập Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam (18/3/1967 – 18/3/2017)

Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Thành Lập Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ Đền thánh Martino

 

[disk_player id=”32695″]

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *