Ân Nhân Huynh Đoàn

 

Việc rao giảng Tin Mừng là bổn phận của tất cả các Kitô hữu nói chung và cũng là trách nhiệm của người giáo dân Đaminh nói riêng. Ngoài việc mỗi người trực tiếp thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ, anh chị em trong Huynh đoàn còn được mời gọi tham gia công việc tông đồ bằng cách đóng góp vật chất, và mời gọi những anh chị em khác cùng tham gia vào công việc tốt đẹp đó. Các vị này được gọi là ân nhân và được ghi danh vào sổ ân nhân của Huynh Đoàn, tấm lòng quảng đại của họ đã mang lại nhiều thành quả cho sứ vụ. Nhân ngày tri ân sắp đến, xin gửi đến các đoàn viên một chút suy tư về ân nhân Huynh đoàn.

Quý vị ân nhân là những người đã giúp cho Huynh Đoàn các cấp có điều kiện để sinh hoạt và thi hành sứ vụ, vì thế họ được hưởng nhờ những ích thiêng liêng từ Huynh đoàn: Các thánh lễ tri ân, những lời cầu nguyện chung hay riêng của từng đoàn viên hướng tới các vị ân nhân còn sống cũng như đã qua đời với thái độ trân quý. Đặc biệt ngày 5/9 hàng năm, mỗi Huynh đoàn xin một Thánh lễ để cầu nguyện cho các vị ân nhân đã qua đời. Đây cũng là dịp giúp cho các thành viên trong Huynh đoàn hiểu được giá trị cao quý của việc làm tốt đẹp này.

Khi vị ân nhân vừa qua đời, để thể hiện sự trân trọng và biết ơn, Ban phục vụ và các đoàn viên Huynh đoàn sở tại sẽ đến phúng viếng để cảm thông và chia sẻ nỗi mất mát của gia đình của vị ân nhân đó, đồng thời  khơi dậy nơi những người tham dự một niềm tin mạnh mẽ và sự sống đời sau. Để làm được điều này, chương trình cầu nguyện phải được chuẩn bị chu đáo, có sự phân công trước để phút cầu nguyện được trang trọng, sốt sắng. Tránh thái độ khi đến viếng xác vội vàng, làm qua loa cho xong chuyện khiến những người tham dự có cái nhìn thiếu thiện cảm và đánh giá không hay về Huynh Đoàn.

 

Việc viếng xác không chỉ là bày tỏ tâm tình biết ơn đối với người quá cố mà còn là cách thức để thể hiện tinh thần hiệp thông huynh đệ đối với mọi người. Riêng đối với các đoàn viên khi đến viếng xác, nhìn vào tấm lòng quảng đại của các vị ân nhân sẽ nhắc nhở họ không được hẹp hòi trong việc thi hành sứ vụ, mà phải biết quảng đại cho đi. Đây cũng là dịp để Huynh Đoàn cổ võ  thêm được nhiều ân nhân, bởi vì khi những người hiện diện trong buổi viếng xác chứng kiến tận mắt, nghe tận tai những nghĩa cử tốt đẹp mà Huynh đoàn giáo dân Đaminh dành cho các vị ân nhân khiến họ được đánh động, và sẵn sàng mở tấm lòng để ghi danh vào ân nhân của Huynh Đoàn.

Muốn làm được điều này, Ban phục vụ và đoàn viên Huynh Đoàn các cấp phải ý thức tầm quan trọng của việc phúng viếng ân nhân để tổ chức buổi phúng viếng sao cho trang trọng và sốt sắng. Thành phần tham dự ngoài các thành phần chính là đại diện Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận, Ban phục vụ Liên huynh, Ban phục vụ Huynh đoàn sở tại, cần kêu gọi các đoàn viên trong Huynh Đoàn có vị ân nhân qua đời tham dự đông đủ. Điều đó vừa nói lên tình cảm chân thực, vừa có sức thuyết phục mọi người.

Qua những điều vừa chia sẻ, ta thấy việc thực thi sứ vụ tông đồ có sự cộng tác của rất nhiều người, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các vị ân nhân. Vì thế Ban phục vụ Huynh đoàn các cấp cần cổ võ để ngày càng có nhiều ân nhân tham gia vào sứ vụ của Dòng, nhờ đó nhiệt huyết tông đồ trong Huynh Đoàn được khơi dậy mạnh mẽ và nước Chúa sớm hiển trị.

Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh tổ phụ Đaminh, ban nhiều hồng ân xuống trên các Huynh Đoàn và các vị ân nhân, để mọi người biết quảng đại trao ban, góp phần cho công cuộc nước Chúa ngày càng triển nở Amen.

Phan _ Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *