op

8 Tháng Giêng Chân Phước Angela ở Foligno (1248-1309) và Thánh Thorfinn (c. 1285)

8 Tháng Giêng Chân Phước Angela ở Foligno (1248-1309) và Thánh Thorfinn (c. 1285)

Một số vị thánh ngay từ nhỏ đã có dấu hiệu thánh thiện. Ðiều này không đúng với Chân Phước Angela. Ðược sinh trưởng trong một gia đình quyền thế ở Foligno, ngài chìm đắm trong việc kiếm tiền và tìm danh vọng xã hội. Ngay khi làm vợ và làm mẹ, ngài vẫn tiếp tục con đường sai lạc này.

Đọc thêm