Bài 16 : Tin mừng Đức Giêsu Kitô (Tuyên xưng đức tin công giáo)

BÀI 16

TIN MỪNG ĐỨC GIÊSU KITÔ

Lời Kinh Thánh

“Sau khi ông Gioan bị bắt giam, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: Thời kỳ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã đến gần rồi. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,14 -15)

Khoảng năm 28, sau khi Gioan Tẩy Giả qua đời, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng Tin Mừng. Ngài loan báo nước trời và tỏ bày cho mọi người biết Mầu Nhiệm Thiên Chúa.

jesustemple.jpg

1. Loan báo Nước Trời

Ngay từ lúc ra truyền giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu công bố: “Hãy hối cải, vì nước Trời đã đến gần” (Mc 1,15).

Đây là trọng tâm và nội dung chính yếu của Lời truyền giảng được Chúa Giêsu nói tới nhiều lần: “Ngài đi khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các hội đường và rao giảng Tinh Mừng về Nước Trời” (Mt 4,23). Ngài còn giải thích mầu nhiệm này bằng nhiều dụ ngôn như: hạt cải (Mt 13,31- 32; Mc 4, 30-32), men (Mt 13,33; Lc 13,20-21), kho báu (Mt 13,44), giống tốt và cỏ lùng (Mt 13,24-30).

Nước Trời hay nước Thiên Chúa là tình trạng sống theo giới luật: “Yêu thương” đã được Chúa Giêsu công bố trong bài giảng trên núi (hiến chương Nước Trời) (Mt 5,1-10; Lc 6,17-19). Nhờ đó con người được an hòa – công bình – hạnh phúc.

Đó là một nước đến cùng với Chúa Giêsu (Mt 11,4-6; Lc 10,23), trong đó Thiên Chúa được tôn thờ, Ngài thống lãnh mọi sự và mọi người là anh em. Nước đó bắt đầu ở dưới thế và hoàn tất ở trên trời. Hiện nay còn đang tăng trưởng, lớn lên âm thầm từng bước trong các tâm hồn để đạt tới viên mãn và tỏ hiện vinh quang trong ngày Cánh Chung.

2. Tỏ bày mầu nhiệm Thiên Chúa

a. Thiên Chúa là Cha

Chúa Giêsu còn tỏ cho biết: Chúng ta có một người Cha trên trời, Ngài yêu thương hết mọi người, dù tốt hay xấu và ban muôn ngàn ân phúc xuống trên con cái (Mt 5,43-48). Bằng chứng của tình yêu này: Thiên Chúa đã sai Con Một giáng trần để nhờ Người mà chúng ta được sống (1Ga 4,9; Ga 3,16).

Cha trên trời săn sóc mỗi người. Ngài biết rỏ điều con cái cầu xin (Mt 6 31-33). Hãy trông cậy vào lòng nhân hậu và tin tưởng phó thác nơi Ngài (Mt 6,9-13).

Bổn phận làm con, chúng ta phải yêu mến Cha trọn vẹn (Mt 22,37), đặt Cha trên hết, lấy Cha làm tuyệt đối, tìm ý Cha trong cuộc đời để theo và nhất là giống Cha: “ Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

b. Chúng ta là anh em với nhau

Nếu nhận Thiên Chúa là Cha, thì tất cả mọi người đều là anh em với nhau. Chúng ta phải yêu thương hết mọi người không trừ ai, kể cả những người thù ghét bách hại (Lc 6,27-35). Hãy yêu thương người khác như chính mình, đây là bằng chứng lòng yêu mến của ta đối với Thiên Chúa (1Ga 4, 7-8). Toàn thể lề luật và các ngôn sứ tóm gọn trong điều này: “Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình” (Mt 22,37-40; 7,12)

c. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế

Trong lời rao giảng, Chúa Giêsu còn tỏ cho mọi người biết Ngài là Con Thiên Chúa: “ Tôi từ trời xuống không phải để làm the ý tôi nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38). Ngài đã làm nhiều phép lạ để minh chứng và cũng vì nhận mình là Con Thiên Chúa, nên Ngài bị kết án tử hình (Mt 26,63-66).

Chúa Giêsu cũng nhận mình là Đấng MESSIA, Đấng Cứu Thế mà các ngôn sứ đã loan báo và muôn dân trông đợi. Khi vào hội đường Na-da-ret, Ngài quả quyế lời ngôn sứ Isaia nói về mình: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp Người đã nói” (Lc 4,21-22). Tại Césare Phililp. Ngài công nhận lời tuyên tín của Si-mon Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16).

3. Ý nghĩa cuộc truyền giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu

Chúa Giêsu là “Lời Thiên Chúa” nói với loài người. Qua đó, chúng ta biết được Thiên Chúa và tìm được sự sống đích thực: “Sự sống đời đời, chính là nhận biết Thiên Chúa thật và nhận biết Đấng Cha sai đến là Chúa Giêsu Kitô” (Ga 17,3)

Nhờ cuộc truyền giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu, thời cùng tận trong ý định cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” (Cv 4,12).

Tin Mừng Chúa Giêsu loan báo hiến tặng cho mọi người. Tất cả mọi người được mời gọi gia nhập Nước Thiên Chúa bằng hoán cải và sống yêu thương: “Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia, việc nọ ch1ng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Kitô Giêsu đã xuất hiện. Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đ0ã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.” (2Tm 1,9-10)

Kết luận

“Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,37-40)

Câu hỏi

  1. Nội dung chính Tin Mừng Chúa Giêsu loan báo cho nhân loại ?
  2. Nước Thiên Chúa là gì ?
  3. Ý nghĩa cuộc truyên giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *