Bài 20 : Thiên Chúa duy nhất là Cha-Con-Thánh Thần

BÀI 20:

THIÊN CHÚA DUY NHẤT LÀ CHA-CON-THÁNH THẦN

Lời Kinh Thánh

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19)

Thiên Chúa tỏ mình cho con người từ lâu, nhưng phải đợi đến khi Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế, ta mới biết đầy đủ về Thiên Chúa: Cha-Con-Thánh Thần. Duy nhất nhưng ba ngôi vị: “Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.” (Ga 1,18; 6,46)

holy-trinity.jpg

1.Đức Giêsu bày tỏ Thiên Chúa Ba Ngôi

a.Ngôi thứ nhất: Thiên Chúa Cha

Chúa Giêsu không ngừng nói về Thiên Chúa Cha là Cha sáng tạo nên vũ trụ (Mt 11,25)

Người yêu mến và sống thân thiết với Cha, cầu khẩn Cha và chu toàn sứ mạng Cha trao, hoàn toàn vâng phục ý Cha (Ga 17,1-3; 7, 28-29; 14 7-11): “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mấn người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Anh em đã nghe Thầy báo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.” (Ga 14,23-24. 28.31).

b.Ngôi thứ hai: Thiên Chúa Con

Chúa Giêsu nhận mình là Con Thiên Chúa và chính là Thiên Chúa (Ga 10,30), được Chúa Cha cử xuống trần gian làm người cứu nhân loại. Vì nhận mình là con Thiên Chúa (Mt 16, 13-18), nên bị kết án tử hình (Mt 26, 63-66). Nhưng Người đã sống lại trong uy quyền Con Thiên Chúa: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người. Đấng từ trời xuống. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga,13-16)

c.Ngôi thứ ba: Chúa Thánh Thần

Trước cuộc Thương Khó, Chúa Giêsu đã gởi Thánh Thần đến cho các môn đệ, và Thánh Thần đã thực sự đến trong ngày lễ Ngũ Tuần. Thánh Thần soi sáng, ban sức manh, ngự trong các tâm hồn, thúc đẩy sống thánh thiện: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.” (Ga 15,26; 16, 13-15)

d.Chung về ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần

Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa: “Đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.” (Lc 3,21-22; Mc 1,10-11)

2.Ý nghĩa mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

Chúa Giêsu xác nhận: Cha. Con và Thánh Thần cùng một bản tính Thiên Chúa, không có gì là phân chia hay riêng rẽ: “ Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con.” (Ga 17,10)

Thánh Thần cũng chia sẻ như vậy: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Thánh Thần lấy những gì của Thầy và loan báo cho anh em.” (Ga 16,15)

Chúa Giêsu cũng nói tới việc Cha-Con- Thánh Thần gắn bó với nhau thật lạ lùng, cả ba ngôi đều ở trong nhau: “ Chúa Cha ở trong Tôi và Tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 19,38), “Thánh Thần ở trong Cha và con (Ga 15,26)” , “Con cũng ở trong Thánh Thần” (Lc 10,21)như vậy điều Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho chúng ta là: Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có ba ngôi Cha-Con-Thánh Thần, ba ngôi bằng nhau trong bản tính Thiên Chúa.

3. Sống với Thiên Chúa Ba Ngôi

a.Đối với Chúa Cha

Sống trong tâm tình Chúa Giêsu Kitô: Yêu mến, tin tưởng, làm cho những người chung quanh nhận biết Cha.

b.Đối với Chúa Con

Noi theo cuộc sống của Chúa Giêsu

c.Đối với Chúa Thánh Thần

Lắng nghe Chúa Thánh Thần trong mọi hoàn cảnh để Ngài hướng dẫn, đào luyện ta thành những tạo vật mới, thành con cái Thiên Chúa (Rm 8,14)

Kết luận

“Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người. Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. (Ep 4, 4-6)

Câu hỏi

  1. Đức Giêsu đã nói gì để tỏ cho ta biết về Thiên Chúa Ba Ngôi ?
  2. Điều cốt yếu ta phải tin về Thiên Chúa Ba Ngôi như thế nào ?
    (Ý nghĩa mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi)
  3. Tâm tình nào phải có đối với Ba Ngôi Thiên Chúa ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *