Bài giảng cuộc đời

Nhân ngày lễ thánh Phanxicô Assisis (04.10)

Bài giảng cuộc đời

Xem slides xin click tại đây

Bài giảng tốt nhất là đời sống chứ không phải là lời nói

Chúng ta là cuốn tin mừng cho thế giới đọc,
là lời tuyên xưng mà thế gian cần,
là bài giảng giúp nhân loại hiểu. (Billy Graham)

Sống đời kitô hữu trọn vẹn
đã là một bài giảng
dù suốt đời chẳng giảng một lời nào

Một hôm, thánh Phanxicô Assisis nói với các môn sinh :
“Nào ta hãy vào làng để rao giảng”.

Trên hành trình các thày dòng trĩu nặng ưu tư, suy nghĩ về những gì sẽ nói.

Thánh Phanxicô không hề vội vã.
Ngài khơi chuyện để anh em trao đổi vui đùa.

Vào làng, thánh nhân nói chuyện với cô bán quán,
trao đổi với bác nông dân về giống lúa,
và chơi với lũ trẻ trên bờ đê.
Trên đường về gặp một nông dân đang cắt cỏ,
ngài lại dừng để nói chuyện với anh ta.

Trời xế chiều, phái đoàn về đến tu viện.
Một môn sinh tỏ vẻ khó chịu phát biểu :
“Này thày Phanxicô, thày rủ chúng tôi đi giảng
Thế mà từ sáng đến giờ đã có giảng gì đâu ?”

Thánh Phanxicô đáp lại :
Thì chúng ta đã giảng suốt hành trình đó thôi

Sống cho tử tế sẽ giúp nhiều tội nhân hoán cải
hơn lời giảng hùng hồn hăng say nhất.

Mahatma Gandhi từng nói :
Nếu các kitô hữu hành động như Đức Kitô
thì cả thế giới này đã trở thành kitô hữu

Bạn đang viết Tin Mừng, mỗi ngày một đoạn,
qua việc bạn làm và lời bạn nói.

Người ta đọc điều bạn viết qua chính cuộc sống của bạn
để biết bạn tin thế nào.

Mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy
là anh em yêu thương nhau (Ga 13,35)

Đó là dấu để thế gian nhận ra
người môn đệ đích thực của Đức Kitô

Người thời nay tin vào chứng nhân hơn các thầy dạy.
Tin vào kinh nghiệm hơn là đạo lý,
tin vào đời sống và các sự kiện hơn là các lý thuyết.