Bạn hữu của Thầy (29.04.2016 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh năm C)

Lời Chúa: Ga 15,12-17

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

12 Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương anh em.” (Ga 15,12)

Đức Ki-tô đã sống và chết vì yêu thương con người. Ngài đã vượt qua từ cõi chết đến cõi sống, để minh chứng về công cuộc cứu chuộc vì yêu thương. Và Ngài dùng chính mẫu gương của Ngài để dạy chúng ta làm điều mà chính Ngài đã thực hiện: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương anh em”.

Ngài đã chết vì chúng ta để trở nên bạn hữu của chúng ta, và mời gọi chúng ta : “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy”. Muốn trở nên bạn hữu của Chúa, chúng ta chỉ có một điều kiện: thương yêu nhau như Chúa đã yêu.

Điều Chúa kêu gọi chúng ta, dễ mà khó. Dễ hiểu, nhưng khó thực hiện. Ai trong chúng ta mà chẳng biết thương yêu. Nhưng yêu thương như Chúa yêu thì quả là điều không tưởng. Chính Chúa Giê-su cũng đã thực hiện điều chúng ta không thể tưởng tượng được.

Muốn yêu như Chúa yêu, trước hết, tôi đừng có thù người khác. Muốn không thù người khác, tôi phải biết thứ tha. Muốn thứ tha cho ai đó đã làm khổ tôi, xúc phạm đến danh dự hoặc quyền lợi của tôi, đã gây thiệt hại cho tôi cách này cách nọ…, trước hết, tôi phải nhớ mình đã được Chúa thứ tha, để luôn biết sẵn sàng tha thứ cho anh chị em mình. Nói thì dễ, nhưng khi đụng chuyện…, quả là rất khó để có thể mỉm cười mà tha thứ một cách vô điều kiện, đôi lúc cảm thấy như bị rướm máu con tim…, chính vì thế rất cần được ơn Chúa ban để tôi có thể vượt qua “ cái tôi” đầy yếu đuối và hạn hẹp của tính người thế gian trần tục này.

Lạy Chúa xin nâng đỡ chúng con, xin lòng thương xót Chúa giúp con mỗi ngày nên tốt hơn, để xứng đáng được là bạn hữu của Thầy Chí Ái Giêsu.  “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù…”

BCT