Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Phận Xuân Lộc và Các Phụ Tá Nhiệm Kỳ 2021- 2025

 

Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Giáo Phận Xuân Lộc vui mừng với kết quả cuộc bầu cử Tân Ban Phục Vụ nhiệm kỳ 2021- 2025. Sau khi bỏ phiếu bầu Trưởng ban, kết quả anh Vinhsơn Đào Văn Phan đắc cử chức vụ Trưởng ban và các anh chị khác được phân nhiệm như sau:

1. Anh Vinhsơn Đào Văn Phan (Trưởng BPV)

2. Anh Jos Chu Văn Về (Phó BPV)

3. Chị Rosa Nguyễn Mai Linh ( Thủ Quỹ)

4. Chị Maria Nguyễn Thị Đóa (Thư ký)

5. Anh Gioakim Nguyễn Văn Huế (PT Tông Đồ)

6. Anh Jos Phạm Văn Phương (PT Giới Trẻ)

7. Chị Cecilia Vũ Thị Kiều Diễm Lệ (PT Học Tập)

Để ươm mầm cho thế hệ tương lai và cũng là tìm những cộng sự đắc lực cho mình, các anh chị trưởng ban đã tìm được các vị phụ tá “xứng tầm, xứng tâm”. Xin được thông tin để quý anh chị em huynh đoàn các cấp được biết, khi cần liên hệ…

  • Phụ Tá Giới Trẻ có các anh chị:

Chị Maria Nguyễn Thị Hiếu
Chị Cecilia Nguyễn Hoàng Thi Nhân
Chị Anna Trương Thị Mỹ Nương
Chị Anna Cao Thị Mỹ Châu
Anh Jos Chu Minh Nhật
Anh Dom Phạm Văn Vinh

  • Phụ Tá Tông Đồ có các anh chị sau:

Anh Antôn Nguyễn Văn Cường
Anh Jos Vũ Ngọc Bảo Quốc
Anh Jos Bùi Duy Đại
Chị Maria Khổng Thị Hoàng
Chị Maria Lê Thị Thái Thanh Thu Thủy

  • Phụ Tá Học Tập có các anh chị sau:

Anh Phêrô Đào Văn Quyên
Anh Gioakim Phạm Phú Ngọc
Chị Maria Hồ Thị Kim Truyên
Chị Maria Nguyễn Thị Thanh Loan
Chị Maria Võ Thị Diệu Hồng

  • Phụ Tá Thư Ký có các anh chị sau:

Anh Jos Hoàng Thiện Quang
Chị Anna Lê Thị Tình

  • Phụ Tá Thủ Quỹ có chị :

Anna Nguyễn Thị Thu Sinh

Với chức danh Phụ tá cho các vị Trưởng ban để hỗ trợ và chia sẻ các công việc của cấp Giáo Phận. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria qua lời bầu cử của thánh Tổ phụ Đaminh, ban cho quý anh chị Phụ tá dồi dào sức khỏe, ơn khôn ngoan, luôn hy sinh, phục vụ trong khiêm nhường và can đảm nhiệt thành dấn thân cho sứ vụ và ơn gọi mà quý anh chị đã lãnh nhận.

 15/01/2021

 Rosa. Mai Linh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *