Bức thư của Sơ Thanh Mai, Spc từ trung tâm dịch Taegu, Hàn Quốc

“Đang ở trong vùng dịch, chợ phố cũng vắng người, chẳng ai dám đi các phương tiện công cộng. Em muốn đến chiến trường, em không muốn chạy trốn. Em hiểu rằng sợ hãi không phải là cái cớ để trốn chạy, nhưng là cơ hội để đứng bên nhau và cầu nguyện.” Sơ Thanh Mai, Spc từ trung tâm dịch Taegu, Hàn Quốc gửi một bức thư cho một sơ khác trong Dòng của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *