Các Bề trên dòng tu sát cánh với ĐTC chống nạn lạm dụng

Các bề trên dòng tu nam nữ

Các bề trên dòng tu nam nữ tuyên bố sát cánh với ĐTC trong công cuộc bảo vệ các trẻ em trong Giáo Hội, đồng thời xin lỗi tất cả mọi người vì những thiếu sót trong lãnh vực này.
Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 19-2-2019, 2 Hiệp Hội các Bề trên Tổng quyền dòng nam và dòng nữ cũng bày tỏ quyết tâm cùng với ĐTC làm việc để Giáo Hội có thể tiến hành một cách nhất quán, đáng tín nhiệm và hiệp nhất để đạt tới một sự chữa lành thực sự.

 Hiệp hội các nam Bề trên Tổng quyền qui tụ 200 dòng trên thế giới và Hiệp Hội các nữ Bề trên Tổng quyền qui tụ gần 2 ngàn dòng nữ trong Giáo Hội.

Xấu hổ và xin lỗi

Trong tuyên ngôn chung, công bố trước cuộc gặp gỡ các vị Chủ tịch HĐGM trên thế giới về việc bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội, bắt đầu từ ngày 21-2-2019 tại Vatican, các Bề trên tuyên bố ủng hộ sáng kiến gặp gỡ này và khẳng định rằng: ”Trong tư cách là những người lớn, là Kitô hữu và là tu sĩ, chúng tôi muốn dấn thân làm sao để cuộc sống của các trẻ em có thể được thay đổi.. Chúng tôi cũng cúi đầu vì xấu hổ khi chúng tôi nhận thấy cũng có những lạm dụng xảy ra trong các dòng tu của chúng tôi và trong Giáo Hội.. Sự xấu hổ ấy càng lớn hơn vì chúng tôi đã không thấy những gì đang xảy ra và những người có quyền bính trong các dòng của chúng tôi đã không nhận ra những dấu hiệu báo động hoặc không nghiêm túc cứu xét những dấu hiệu ấy”.

Cổ võ một nền văn hóa khác

Các bề trên dòng nhìn nhận ”cần có một nền văn hóa khác trong Giáo Hội và trong xã hội chúng ta, biết nhìn các trẻ em với một đôi mắt khác và biết cổ võ việc bảo vệ các trẻ em, dấn thân trong 3 lãnh vực cụ thể là giáo dục, săn sóc sức khỏe và qua các trường học, các nhà thương do các dòng đảm trách, cũng như trong lãnh vực huấn luyện”.

Tố giác mọi lạm quyền

Các Bề trên dòng nhìn nhận cần có một sự hoán cải giữa lòng Giáo Hội và khẳng định rằng; ‘Chúng tôi muốn tố giác mọi sự lạm quyền. Chúng tôi quyết tâm thực hiện một cuộc hành trình với những người chúng tôi phục vụ, tiến bước trong sự trong sáng và tín thác, lương thiện và thành thực thống hối”.

Tố giác nạn lạm dụng nữ tu, chủng sinh và ứng sinh

Sau cùng, Tuyên ngôn chung của các Bề trên nhận định rằng tuy cuộc gặp gỡ từ ngày 21-2 này qui trọng tâm vào việc bảo vệ các trẻ vị thành niên, nhưng các tu sĩ nam nữ không im lặng trước một vấn đề khác đang gây lo âu sâu xa, đó là những vụ lạm dụng và khai thác các nữ tu, các chủng sinh và các ứng sinh trong các nhà đào tạo.. Chúng tôi muốn dấn thân để làm tất cả những gì có thể để tìm ra câu trả lời hữu hiệu cho vấn đề này, để tiến tới một Giáo Hội được chữa lành và thanh tẩy, được thực sự đổi mới” (Rei 19-2-2019)

 G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *