Các chiến dịch phò sinh giúp tỷ lệ phá thai ở Hoa kỳ giảm 25%

Washington – Theo báo cáo mới của Tạp chí về Sức khỏe Cộng đồng của Hoa kỳ, từ năm 2008 đến 2014, tỷ lệ phá thai giảm 25%. Báo cáo cho biết lần đầu tiên trong 4 thập kỷ, con số phá thai tại Hoa kỳ xuống dưới một triệu ca.

Washington Post cho biết, từ số liệu của chính phủ liên bang và viện nghiên cứu Guttmacher – một viện ủng hộ phá thai, các nhà nghiên cứu nhận thấy các vụ phá thai giảm từ 19,4 vụ trên 1000 phụ nữ (độ tuổi 15-44) trong năm 2008 xuống còn 14,6 vụ trên 1000 phụ nữ trong năm 2014. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết tỷ lệ phá thai giảm nhiều nhất trong nhóm tuổi 15-19, 46%. Đây cũng là lần đầu tiên trong vòng 20 năm, tỷ lệ phá thai giảm nơi nhóm các phụ nữ nghèo nhất ở Mỹ – nhóm có tỷ lệ phá thai cao nhất.

Theo một vài tác giả của bản báo cáo, yếu tố chính đưa đến giảm tỷ lệ phá thai chính là sự phát triển của các cách ngừa thai. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu của viện Guttmacher thú nhận rằng các luật ủng hộ sự sống và các nỗ lực của các nhóm ủng hộ sự sống đã tạo nên sự thay đổi này.

https://youtu.be/w4zuBcxAJ_8

Các nhóm phò sinh đang hoạt động tích cực để khiến cho người ta không nghĩ đến phá thai, bằng cách đem lại hy vọng cung cấp sự trợ giúp và thông tin cho các bà mẹ và con trẻ của họ để khiến. Một số luật trong những năm gần đây bảo đảm rằng các phụ nữ được thông tin đầy đủ về sự phát triển của thai nhi cũng như chọn lựa của họ trước khí phá thai, bao gồm việc trợ giúp vật chất cho cha mẹ. Một số tiểu bang đóng cửa các cơ sở phá thai hoạt động trong những điều kiện không an toàn và đặt mạng sống của phụ nữ vào vòng nguy hiểm.

Các nỗ lực của các hoạt động căn bản cũng hữu hiệu trong việc giúp cứu các sự sống, trong đó có việc đồng hành tư vấn và đến với các bà me qua các tổ chức như 40 Ngày cho Sự sống, và sự gặp gỡ với các bà mẹ nghèo của các  trung tâm thai phụ.

Dữ liệu của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia năm 2016 cũng cho thấy cùng sự suy giảm của việc phá thai. Dữ liệu cho thấy các ca làm mẹ ở tuổi thiếu niên và các vụ phá thai ở tuổi này đang xuống thấp đến mức lịch sử tại khắp Hoa kỳ. (Matters India 24/10/2017).

 

Hồng Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *