Video: Chia sẻ lý do trở thành Tu sĩ Đa Minh của Anh Em Đa Minh Ba Lan

Chúng tôi cùng RAO GIẢNG, chúng tôi SỐNG CHUNG, chúng tôi cùng CẦU NGUYỆN, chúng tôi sống với ý thức TỰ DO. Chúng tôi là những ANH EM ĐA MINH.

https://youtu.be/RzVggmsUY8c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *