Các giám mục Mỹ kêu gọi Quốc hội chống nạn dâm ô Internet

Bốn vị Chủ tịch các Ủy ban Giám mục của Hội đồng Giám mục Mỹ kêu gọi Quốc hội nước này đối phó với nạn khai thác trẻ em ngày càng lan rộng trên Internet và các điện thoại di động.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lời kêu gọi trên đây được trình bày trong lá thư được các vị Chủ tịch các Ủy ban bảo vệ trẻ em và người trẻ, Ủy ban công lý quốc nội và Phát triển nhân bản, Ủy ban truyền thông, và sau cùng là Ủy ban Giáo dân, Hôn nhân, đời sống Gia đình và Giới trẻ, gửi đến các đại biểu Quốc hội Mỹ.

Lá thư có đoạn viết: “Trong tư cách là những mục tử, chúng tôi đã thấy những hậu quả tàn hại của những vụ khai thác bóc lột trẻ em. Và chúng tôi cũng thấy các vị lãnh đạo chính quyền, trong nhiều năm, đã thất bại trong việc đáp ứng trách nhiệm bảo vệ mọi trẻ em, chúng tôi biết rất rõ những hậu quả của một nền văn hóa không quan tâm đủ tới vấn đề khai thác tình dục trẻ em”.

Bốn giám mục cũng nhận xét rằng sự khai thác bóc lột trẻ em vẫn luôn là vấn đề, nhưng nó gia tăng mạnh trong những năm qua, phần lớn vì Internet và điện thoại di động. “Sự bóc lột trẻ em trên mạng đe dọa an ninh và an sinh của những trẻ em của chúng ta và phá hủy gia đình cũng như cộng đoàn. Khả năng của một trẻ em tăng trưởng thành người lớn trong an bình, đó là một quyền con người và là một đòi hỏi của công ích: phẩm giá con người đòi hỏi những bảo vệ dành cho người trẻ để chúng có thể trưởng thành. Chúng cũng khích lệ các nhà lập pháp về ba nguyên tắc luân lý trường kỳ trong việc phân định luật pháp nhắm bảo vệ trẻ em trên mạng: đó là tôn trọng sự sống và phẩm giá, tham chiếu gia đình, cộng đoàn và sự tham gia.

(USCCB.com 7-6-2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *