Các Mẫu Đơn của Huynh đoàn

Các Mẫu Đơn của Huynh đoàn

Để dễ dàng thuận lợi và chính xác trong việc thực hiện các mẫu đơn đã được phổ biến trong Luật sống, phần Phụ Trương, từ trang 116 đến 133. Ban biên tập xin gửi đến huynh đoàn các cấp bản văn đánh máy sẵn các mẫu đơn này.

Xin bấm trong đề mục “Các mẫu đơn và thủ tục” tại cột bên trái, hoặc bấm tại đây, tài liệu sẽ được tự động lưu trong máy của quý vị.

Xin thực hiện theo nội dung hướng dẫn “chữ đỏ”, và xóa tất cả những hướng dẫn này trong bản chính thức. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *