Các tân Linh mục dâng lễ tạ ơn tại Trụ sở Tỉnh Dòng Đaminh

Sau khi lãnh tác vụ (23/09/2020), sáng nay tám tân linh mục của Dòng Đaminh đã quy tụ về cộng đoàn Trụ sở Tỉnh Dòng để dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho Cha Giám tỉnh và anh em trong Tỉnh Dòng. Các tân chức cũng xin anh em cầu nguyện cho mình, để đời linh mục luôn cảm nhận được niềm vui và can đảm thi hành sứ vụ.

– Các cha mới là niềm hy vọng tương lai của Tỉnh Dòng. Hàng năm, Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam vẫn luôn có các anh em tiếp tục tiến bước trong tác vụ linh mục, trong lời tuyên khấn. Đó là sự tiếp nối thế hệ đầy hy vọng cho Tỉnh Dòng. Quý cha anh đã dầy công xây dựng. Thế hệ đi sau tiếp tục công trình và sứ vụ. Mong sao các tân linh mục hôm nay ý thức được sứ mạng tiếp nối của mình.

– Sự tiếp nối sứ mạng được thể hiện rõ nét qua tác vụ rao giảng Lời Chúa. Đó là đặc sủng của Dòng. Mong sao các cha mới không ngại công bố Lời Tin mừng cho mọi người. Việc làm này không chỉ thể hiện bằng lời nói, nhưng còn được diễn tả qua cung cách sống và hiện diện của anh em.

– Hành trình đời linh mục của anh em mới là khởi đầu. Con đường phía trước còn dài. Chúa là nơi trú ẩn cho các tân linh mục trong mọi hoàn cảnh. Cậy vào Chúa, anh em sẽ có được niềm vui. Dựa vào Chúa, anh em sẽ có đủ sức mạnh để tiến bước.

Mọi người hướng về anh em tân linh mục, không chỉ lời chúc mừng, nhưng còn có lời cầu nguyện và sự đồng hành.

Các cha mới hãy can đảm tiến bước!

Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *