CÁO PHÓ: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh, Thân phụ thầy Phêrô Hoàng Khanh Nguyễn Văn Thọ, O.P.

Ông Cố GIUSE NGUYỄN VĂN TỊNH
Thân phụ thầy Phêrô Hoàng Khanh Nguyễn Văn Thọ, O.P.
(Học viện/Tu viện Rất Thánh Mân Côi)
đã an nghỉ trong Chúa lúc 20g45 ngày 26 tháng 8 năm 2022.

 
Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 14g00 ngày 28 tháng 8 năm 2022
tại Nhà thờ Giáo họ Ngọc Thành, Giáo xứ Chính toà Xã Đoài, Giáo phận Vinh.

Kính xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Giuse.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *