THỜI SỰ

Đức Tổng Giám Mục Oklahoma City đưa ra lời kêu gọi cầu nguyện chấm dứt phá thai, tử hình

ức Tổng Giám Mục Oklahoma City đưa ra lời kêu gọi cầu nguyện chấm dứt phá thai, tử hình

Đức Cha Coakley khuyến khích những người muốn đáp lại lời kêu gọi cầu nguyện của ngài hãy lần hạt, dành thời gian trong việc thờ phượng, cầu nguyện mỗi ngày để chấm dứt phá thai và hình phạt tử hình, và cầu nguyện cho sự tôn trọng của tất cả cuộc sống.

Đọc thêm