TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / TỦ SÁCH (page 20)

TỦ SÁCH

Sáu Bậc Sống – Bậc sống thường tình (P.1)

Lên bậc sống này, linh hồn thật sự có đức tin. Nhưng là đức tin còn non yếu, dễ bị chao đảo, dễ dàng đánh mất. Nhất là luôn có ý hướng vụ lợi trong niềm tin. Tin Chúa để được lợi, lợi phần hồn, phần xác. Giống như niềm tin của một người làm công cho chủ, tôi làm cho ông và ông trả công cho tôi, đó là công bằng, sòng phẳng. 

Đọc thêm

Sáu Bậc Sống – Bậc sống khô khan tội lỗi (P.2)

altLinh hồn vì quá yêu bản thân nên không cho phép ai xúc phạm hay làm tổn thương mình. Họ giàu cả tự ái thiêng liêng, những gì Chúa ban cho, Chúa lấy lại họ không chịu đựng nổi. Như ngôn sứ Giô-na không tuân phục Chúa, rồi dễ dàng trách cứ Chúa vì làm khô héo cây thầu dầu che mát ông, dù ông không trồng, không chăm sóc nó (Gn 4, 1-11).

Đọc thêm

Sáu Bậc Sống – Bậc sống khô khan tội lỗi (P.1)

Một khi linh hồn không quy hướng đời mình về với Thiên Chúa, chẳng ham thích đời sống đạo đức, ma quỷ sẽ lôi kéo ngay vào cuộc sống đam mê hưởng thụ. Lúc bấy giờ họ thấy đời tựa như Eva thấy trái cấm “trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn…” và cố tình quên “ăn nó vào sẽ chết” (St 3).

Đọc thêm

Tập sách Sáu Bậc Sống

Làm người Ki-tô hữu, tuy với ân sủng tự nhiên không đồng đều. Người khôn ngoan, kẻ thông minh; người học cao, kẻ dốt nát; người mạnh khỏe, kẻ yếu ớt…Tất cả như những bông hoa có muôn vàn hương sắc khác nhau. Nhưng tất cả đều có bổn phận phải làm lời nén bạc Chúa trao.

Đọc thêm

Thư Viện

  Tựa sách Tác giả, dịch giả Tấm lòng vàng (Thánh Martinô) Lm Giuse Nguyễn Tri Ân op Cuộc sống tròn đầy Lm Giuse Phạm Quốc Văn op Mười lăm ngày với thánh Đa Minh   Lm Giuse Nguyễn Cao Luật op Căn bệnh trầm kha trong đời sống đức tin …

Đọc thêm