THÁNG 11

Tháng Mười Một, 2019

 • 29 Tháng Mười Một

  30 Tháng Mười Một Thánh Anrê (7-60)

  Truyền thuyết nói rằng, chính Thánh Anrê đã rao giảng Tin Mừng ở những nơi mà bây giờ là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, và bị chết trên thập giá ở Patras.

 • 28 Tháng Mười Một

  29 Tháng Mười Một Thánh Gioan ở Monte Corvino (1247-1328)

  Khi Thánh Gioan đến Trung Cộng, ngài tượng trưng cho niềm khao khát của Giáo Hội muốn loan truyền Tin Mừng đến một nền văn hóa mới, và sẽ được phong phú bởi nền văn hóa ấy.

 • 27 Tháng Mười Một

  Ngày 28.11: Thánh Catarina Labôrê

  Chúng ta hãy mang Ảnh Phép Lạ và hãy năng lặp lại lời nguyện: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Tội, xin cầu cho chúng con là kẻ tin tưởng kêu cầu Người!”

 • 27 Tháng Mười Một

  28 Tháng Mười Một Thánh James ở Marche (1394-1476)

  Thánh James được coi là một trong "bốn cột trụ" của phong trào Nghiêm Thủ (Observant) của dòng Phanxicô. Các ngài nổi tiếng vì sự rao giảng.

 • 26 Tháng Mười Một

  27 Tháng Mười Một Thánh Francesco Antonio Fasani (1681 – 1742)

  Thánh Francesco còn là người bạn tốt của người nghèo, ngài không bao giờ do dự tìm đến các ân nhân, một khi có nhu cầu cho người nghèo.

 • 25 Tháng Mười Một

  26 Tháng Mười Một Thánh Leonard ở Cảng Maurice (1676-1751)

  Ngài được đặt làm quan thầy cho những ai chuyên đi giảng về tuần đại phúc.

 • 25 Tháng Mười Một

  Ngày 26.11: Chân phước Giacôbê Alberiôn

   Chân phước Giacôbê Alberiôn đã hiểu được giá trị của công nghệ tân tiến khi biết sử dụng đúng mức. Chúng ta có dùng các phương tiện truyền thông đại chúng để mở mang trí tuệ với những điều tốt đẹp và hữu ích không? Chúng ta có xa tránh những phương tiện nguy hại không?

 • 25 Tháng Mười Một

  26 Tháng Mười Một Thánh Gioan Berchmans (1599-1621)

  Ngài đặc biệt yêu mến Thánh Thể và Đức Mẹ. Ai biết cũng yêu mến ngài vì lòng đạo đức chân thành, đức bác ái thực tế, và tính vui vẻ hồn nhiên.

 • 24 Tháng Mười Một

  Ngày 25.11: Thánh Catarina Alêxanđria

  Thánh nữ được tôn tặng danh hiệu là thánh bổn mạng của các triết gia Công giáo.

 • 24 Tháng Mười Một

  25 Tháng Mười Một Thánh Columban (543? – 615)

  25 Tháng Mười Một Thánh Columban (543? – 615) Thánh Columban là nhà truyền giáo nổi tiếng người Ái Nhĩ Lan, hoạt động ở Âu Châu. Khi còn là thanh niên, ngài bị đau khổ dữ dội vì sự cám dỗ của xác thịt, ngài phải xin sự cố vấn …