THÁNG 4

Tháng Tư, 2024

 • 21 Tháng Tư

  22 Tháng Tư Chân Phước Giles ở Assisi

  22 Tháng Tư Chân Phước Giles ở Assisi

  Là một trong những môn đệ tiên khởi của Thánh Phanxicô, Thầy Giles khước từ mọi dễ dãi về kỷ luật trong Quy Luật Thánh Phanxicô. Thầy được phong chân phước năm 1777.

 • 21 Tháng Tư

  22 Tháng Tư Thánh Ađanbetô Prague, Giám mục (956-997)

  22 Tháng Tư Thánh Ađanbetô Prague, Giám mục (956-997)

  Lúc 27 tuổi, ngài được chọn làm giám mục giáo phận Prague. Những người phản đối việc cải cách giáo sĩ (clerical reform) đã bắt ngài đi đày 8 năm sau đó.

 • 20 Tháng Tư

  21 Tháng Tư Thánh Anselmo

  21 Tháng Tư Thánh Anselmo

  Thánh Anselm không nhượng bộ trước sự đàn áp và mâu thuẫn với các nguyên tắc đang bị đe dọa.

 • 19 Tháng Tư

  20 Tháng Tư Thánh Conrad ở Parzham (1818-1894)

  20 Tháng Tư Thánh Conrad ở Parzham (1818-1894)

  Ngoài việc tôn thờ Thánh Thể và Chúa Giêsu Ðóng Ðinh, Thầy Conrad còn đặc biệt sùng kính Ðức Maria. Ngài là Nữ Vương và là Trạng Sư của Thầy trong những khi thử thách.

 • 18 Tháng Tư

  19 Tháng Tư Chân Phước Luchesio và Buonadonna

  19 Tháng Tư Chân Phước Luchesio và Buonadonna

  Công việc bác ái của hai ông bà Luchesio đã thu hút người nghèo đến với họ, và cũng như các vị thánh khác, dường như hai ông bà không bao giờ thiếu của cải để giúp đỡ tha nhân.

 • 17 Tháng Tư

  18 Tháng Tư Chân Phước Pedro de San José Betancur (1626-1667)

  18 Tháng Tư Chân Phước Pedro de San José Betancur (1626-1667)

  Thầy thường được coi là người khởi xướng hoạt cảnh Ðêm Giáng Sinh, trong đó Ðức Maria và Thánh Giuse đi từng nhà để tìm chỗ trọ.

 • 16 Tháng Tư

  17 Tháng Tư Thánh Benedict Joseph Labré (1748-1783)

  17 Tháng Tư Thánh Benedict Joseph Labré (1748-1783)

  Các trẻ em chạy khắp đường phố loan báo, "Ông Thánh chết rồi! Ông Thánh chết rồi!" Tin tức ấy được loan truyền trong khi chuông nhà thờ đang rộn rã liên hồi.

 • 15 Tháng Tư

  16 Tháng Tư Thánh Bernadette Soubirous (1844-1879)

  16 Tháng Tư Thánh Bernadette Soubirous (1844-1879)

  Chị Bernadette giữ được nét ngây thơ vô tội của Bí Tích Thanh Tẩy và đã không phạm một tội nào chống lại nhân đức khiết tịnh.

 • 14 Tháng Tư

  15 Tháng Tư Chân Phước Caesar de Bus

  15 Tháng Tư Chân Phước Caesar de Bus

  Một trong những công trình của Cha Caesar là Huấn Thị Các Gia Ðình về Giáo Lý Công Giáo, được ấn hành vào 60 năm sau khi ngài từ trần.

 • 13 Tháng Tư

  14 Tháng Tư Thánh Gemma Galgani (1878 – 1903)

  14 Tháng Tư Thánh Gemma Galgani (1878 – 1903)

  Vào năm 21 tuổi, một tiếng nói bên trong cho Gemma biết là cô sẽ được ơn lạ thường. Sau đó cô cảm thấy đau nhói ở chân tay và ngực, và có máu tiết ra ở những nơi ấy. Ðó là những thương tích như trên thân thể Chúa Giêsu xưa