THÁNG 4

Tháng Tư, 2022

 • 29 Tháng Tư

  30 Tháng Tư Thánh Piô V, Giáo Hoàng (1504-1572)

  30 Tháng Tư Thánh Piô V, Giáo Hoàng (1504-1572)

  Cậu An-tô-ni-ô Ghít-li-ê-ri sinh tại Bốt-xô gần A-lê-xan-ri-a nước Ý năm 1504. Năm 16 tuổi, cậu xin gia nhập dòng Anh em Thuyết giáo và đổi tên là Mi-ca-en (1520)

 • 28 Tháng Tư

  Châm ngôn thánh Catarina ở Siena, OP (1347-1380)

  Châm ngôn thánh Catarina ở Siena, OP (1347-1380)

  Trong vòng hai năm liên tiếp cô không bao giờ rời phòng, trừ khi đi xem lễ và xưng tội, và cũng không nói chuyện với một ai ngoại trừ cha giải tội. T

 • 28 Tháng Tư

  29 Tháng Tư Thánh Catarina ở Siena, OP (1347-1380)

  29 Tháng Tư Thánh Catarina ở Siena, OP (1347-1380)

  Trong cuộc đời ngắn ngủi, Thánh Catarina đặt trọng tâm vào việc hoàn toàn phó thác cho Ðức Kitô.

 • 27 Tháng Tư

  Châm ngôn thánh Lu-y Ma-ri-a Gơ-ri-nhông đờ Mông-pho (1673-1716)

  Châm ngôn thánh Lu-y Ma-ri-a Gơ-ri-nhông đờ Mông-pho (1673-1716)

  “Đối với những linh hồn đã lâu ngày chìm đắm trong vực tối tăm, chỉ còn một thứ xiềng xích êm ái ngọt ngào có thể lôi kéo họ thoát khỏi cảnh bi thảm kia, là Chuỗi Mân Côi”.

 • 27 Tháng Tư

  28 Tháng Tư Thánh Lu-y Ma-ri-a Gơ-ri-nhông đờ Mông-pho (1673-1716)

  28 Tháng Tư Thánh Lu-y Ma-ri-a Gơ-ri-nhông đờ Mông-pho (1673-1716)

  Người cũng sáng lập nhiều cộng đoàn tu trì và thừa sai. Người còn để lại nhiều tác phẩm về đời sống thiêng liêng, nhất là về lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.

 • 27 Tháng Tư

  28 Tháng Tư Thánh Phêrô Chanel (1803-1841)

  28 Tháng Tư Thánh Phêrô Chanel (1803-1841)

  Chỉ trong vòng hai năm sau cái chết của ngài, mọi người trên đảo đều theo đạo Công Giáo và vẫn trung thành với đức tin ấy cho đến ngày nay. Cha Phêrô Chanel là vị tử đạo đầu tiên ở Ðại Dương Châu và là quan thầy của châu này.

 • 26 Tháng Tư

  27 Tháng Tư Thánh Zita ở Lucca (1218-1278)

  27 Tháng Tư Thánh Zita ở Lucca (1218-1278)

  Ngài trở nên nổi tiếng trong việc giúp đỡ người nghèo, người đau yếu và kẻ tù đầy. Ngay sau khi chết, nhiều phép lạ đã xảy ra nhờ lời cầu bầu của ngài

 • 25 Tháng Tư

  26 Tháng Tư Thánh Giuse Cottolengo (1786 – 1842)

  26 Tháng Tư Thánh Giuse Cottolengo (1786 – 1842)

  Ðể phục vụ những người kém may mắn, ngài còn sáng lập các tổ chức Nữ Tử Ðấng Thương Xót, Nữ Tử Ðấng Chiên Lành, Ẩn Sĩ của Chuỗi Mai Khôi, và các Linh Mục của Thiên Chúa Ba Ngôi.

 • 24 Tháng Tư

  25 Tháng Tư Thánh Máccô

  25 Tháng Tư Thánh Máccô

  Cuộc đời Thánh Máccô đã hoàn tất những gì mà mọi Kitô hữu được mời gọi để thi hành: rao truyền Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Ðặc biệt, phương cách của Thánh Máccô là qua sự viết văn.

 • 23 Tháng Tư

  24 Tháng Tư Thánh Fidelis ở Sigmaringen (1578-1622)

  24 Tháng Tư Thánh Fidelis ở Sigmaringen (1578-1622)

  Có lần ngài nói với một linh mục bạn về hai điều ước của ngài; một là được ơn không bao giờ phạm tội trọng, và hai là được chết vì Ðức Tin. Thiên Chúa đã nhận lời ngài.