THÁNG 4

Tháng Tư, 2022

Tháng Ba, 2022

 • 31 Tháng Ba

  1 Tháng Tư Chân Phước Elisabetta Vendramini

  1 Tháng Tư Chân Phước Elisabetta Vendramini và Thánh Hugh ở Grenoble

  Cuộc đời của chân phước Elisabetta đã được hướng dẫn bởi câu phúc âm "Tình yêu Ðức Kitô đã thúc giục chúng ta tiến bước" . Tuy là giám mục, Ðức Hugh vẫn mong muốn đời sống một đan sĩ. Ðó là điều ngài thực sự mong ước.

 • 31 Tháng Ba

  1 Tháng Tư Thánh Hugh ở Grenoble (1052-1132)

  1 Tháng Tư Thánh Hugh ở Grenoble (1052-1132)

  Trong bốn mươi năm, hầu như lúc nào ngài cũng bị đau yếu. Ngài bị nhức đầu dữ dội cũng như bị đau bao tử. Tuy nhiên ngài vẫn gắng sức làm việc vì yêu mến dân chúng. Ngài chịu đau khổ vì những thử thách và cám dỗ. Nhưng nhờ sự cầu nguyện, ngài không bao giờ chịu thua tội lỗi.

Tháng Năm, 2019

 • 5 Tháng Năm

  Chuyện về ông Thánh Vinh Sơn Phê-ri-ê, OP (1357 – 1419)

  Cuộc đời luôn ướp đặm trong tình yêu Chúa, khiến Ngài được ví như thiên thần Chúa trong buổi lễ Hiện xuống: để trả lời cho đám đông dân chúng nhiều miền khác nhau ngạc nhiên vì hiểu được Ngài

Tháng Tư, 2017

 • 28 Tháng Tư

  Giờ chết của Thánh nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na

  Giờ chết của Thánh nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na

  Vào Chúa nhật thứ ba mùa Chay, sức khỏe thánh trinh nữ bắt đầu suy nhược hoàn toàn, vì vô số những khổ đau hằng ngày chồng chất trên tấm thân bé nhỏ của người; vì những nỗi khổ tâm vô bờ bến người phải chịu

 • 6 Tháng Tư

  Thánh Gioan Lasan: Nhà Giáo dục đại tài

  Trong năm cuối đời, cha Gioan Lasan đặt người thay thế, rồi sống những ngày còn lại trong mai danh ẩn tích.