THÁNG 5

Tháng Năm, 2020

 • 11 Tháng Năm

  12 Tháng Năm Thánh Nereus và Thánh Achilleus

  12 Tháng Năm Thánh Nereus và Thánh Achilleus

  Chúng ta không rõ hai ngài đã trở lại đạo như thế nào, chỉ biết đó là một "phép lạ đức tin."

 • 10 Tháng Năm

  11 Tháng Năm Thánh Y-Nhã ở Laconi (1701-1781)

  11 Tháng Năm Thánh Y-Nhã ở Laconi (1701-1781)

  Thầy được sự yêu quý của người già cũng như sự tin tưởng của người trẻ. Trẻ con ở Cagliari lại càng quý mến "Padre Santo" là chừng nào, khi thầy luôn kể cho chúng nghe các câu truyện hấp dẫn của các thánh.

 • 9 Tháng Năm

  10 Tháng Năm Chân Phước Damien ở Molokai

  10 Tháng Năm Chân Phước Damien ở Molokai

  Căn bệnh cùi tấn công ngài như bất cứ người nào khác: từ từ, chân tay và mặt mũi ngài biến dạng, tai ngài sưng to và méo mó.

 • 8 Tháng Năm

  9 Tháng Năm Thánh Catarina ở Bôlônha (1413-1463)

  9 Tháng Năm Thánh Catarina ở Bôlônha (1413-1463)

  Một số các thánh dòng Phanxicô có đời sống nổi bật, nhưng Thánh Catarina lại đại diện cho các thánh phục vụ Thiên Chúa trong âm thầm.

 • 7 Tháng Năm

  8 Tháng Năm Chân Phước Waldo

  8 Tháng Năm Chân Phước Waldo

  Ðối với người dân trong làng, hiển nhiên vị ẩn tu ấy là một người thánh thiện. Họ vào rừng, đem thi thể Waldo về nhà thờ và chôn cất ngay dưới bàn thờ chính.

 • 6 Tháng Năm

  7 Tháng Năm Thánh Rose Venerini

  7 Tháng Năm Thánh Rose Venerini

  Cô Rose còn mở trường ở nhiều nơi khác, đôi khi phải đương đầu với sự chống đối có lúc quyết liệt, tỉ như họ dùng cung tên mà bắn giáo chức và đốt trường. Nhờ sự kiên nhẫn và tín thác vào Thiên Chúa, nên cô đã vượt qua mọi trở ngại.

 • 5 Tháng Năm

  6 Tháng Năm Chân Phước Gerard ở Lunel (~1275 – 1298)

  6 Tháng Năm Chân Phước Gerard ở Lunel (~1275 – 1298)

  Ngay từ nhỏ ngài rất đạo đức -- khi mới năm tuổi, ngài đã xin mặc áo dòng Ba Phanxicô.

 • 4 Tháng Năm

  5 Tháng Năm Chân Phước Ceferino Jiménez Malla (1861 – 1936)

  5 Tháng Năm Chân Phước Ceferino Jiménez Malla (1861 – 1936)

  Ông được hứa trả tự do nếu ngừng lần chuỗi. Nhưng ông sẵn sàng chịu cảnh tù đầy và tử đạo.

 • 3 Tháng Năm

  4 Tháng Năm Thánh Peregrine

  4 Tháng Năm Thánh Peregrine

  Thánh Peregrine sinh ở Forli, nước Ý, và là quan thầy của những người bị đau khổ vì bệnh ung thư, bệnh AIDS (SIDA) và các căn bệnh trầm trọng khác.

 • 2 Tháng Năm

  3 Tháng Năm Thánh Philípphê và Thánh Giacôbê (hậu)

  3 Tháng Năm Thánh Philípphê và Thánh Giacôbê (hậu)

  Giáo hội tôn kính hai vị tông đồ này trong cùng một ngày, vì vào thế kỷ thứ V, xác các thánh được đưa về Rôma với nhau và đặt ở đền thờ các thánh tông đồ.