THÁNG 5

Tháng Năm, 2020

 • 30 Tháng Năm

  31 Tháng Năm Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng

  31 Tháng Năm Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng

  Ngày lễ này được thiết lập trong toàn Giáo Hội để cầu nguyện cho sự hiệp nhất.

 • 29 Tháng Năm

  30 Tháng Năm Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô VII

  30 Tháng Năm Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô VII

  Cuộc Canh Tân Grêgôriô, một sự kiện quan trọng trong lịch sử Giáo Hội, được mang tên của một người đã cố gắng giải thoát giáo triều và toàn thể Giáo Hội khỏi sự kiểm soát của nhà cầm quyền thế tục.

 • 29 Tháng Năm

  30 Tháng Năm Thánh Jeanne d’Arc

  30 Tháng Năm Thánh Jeanne d’Arc

  Khi lên 13 hoặc 14 tuổi, cô được các cảm nghiệm siêu nhiên là nghe các tiếng nói mà cô nhận ra là của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Thánh Catarina ở Siena, và Thánh Margaret.

 • 28 Tháng Năm

  29 Tháng Năm Thánh Maria Anna ‘de Paredes’ (1618-1645)

  29 Tháng Năm Thánh Maria Anna ‘de Paredes’ (1618-1645)

  Thánh Maria Anna, còn gọi là "Bông Huệ Quitô", có cuộc đời rất giống Thánh Rôsa ở Lima. Ngài cũng hãm mình, sống cô độc, được xuất thần và ơn nói tiên tri.

 • 27 Tháng Năm

  28 Tháng Năm Thánh Germain (496-576)

  28 Tháng Năm Thánh Germain (496-576)

  Thánh Germain là một đan viện trưởng với đặc tính thương người nghèo và chia sẻ của cải cho họ đến độ các đan sĩ phải phản đối, nếu không đan viện sẽ không còn gì để sống.

 • 26 Tháng Năm

  27 Tháng Năm Thánh Augustine ở Canterbury

  27 Tháng Năm Thánh Augustine ở Canterbury

  Sau tám năm đến Anh, sự thành công của Ðức Augustine tuy hạn hẹp nhưng sau này đã đem lại kết quả tốt đẹp là cả nước Anh đã tòng giáo. Quả thật, Thánh Augustine đáng được gọi là "Tông Ðồ của Anh Quốc".

 • 25 Tháng Năm

  26 Tháng Năm Thánh Philíp Nêri (1515-1595)

  26 Tháng Năm Thánh Philíp Nêri (1515-1595)

  Thánh Philíp Nêri, vị "Tông Ðồ của Rôma", là một trong những khuôn mặt lớn của cuộc Cải Cách Công Giáo.

 • 24 Tháng Năm

  25 Tháng Năm Thánh Mađalêna Sôphi Barat (1779-1865)

  25 Tháng Năm Thánh Mađalêna Sôphi Barat (1779-1865)

  Thánh Mađalêna Barat thường nói với các nữ tu trong tu hội, "Sự cần cù làm việc, là kẻ thù của linh hồn bất toàn, đem lại kết quả dồi dào cho những ai yêu mến Thiên Chúa".

 • 23 Tháng Năm

  24 Tháng Năm Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566-1607)

  24 Tháng Năm Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566-1607)

  Thánh Maria Mađalêna Pazzi được Chúa ban cho ơn đặc biệt này thật nhiều đến nỗi người ta gọi ngài là "thánh ngây ngất".

 • 22 Tháng Năm

  23 Tháng Năm Thánh Gioan Báptít Rossi (1698-1764)

  23 Tháng Năm Thánh Gioan Báptít Rossi (1698-1764)

  Ngài hăng say rao giảng mọi nơi, ở nhà thờ, nhà thương, tu viện cũng như nhà tù khiến ngài nổi danh là vị tông đồ của những người bị ruồng bỏ, không khác gì Thánh Philíp Nêri.