Cây Thập Giá Đời Tôi

 

Cây Thập Giá Đời Tôi

Xem slides xin click tại đây

Ai muốn làm môn đệ Thầy, hãy vác thập giá mỗi ngày mà theo


Có một đoàn lữ hành,
mỗi người có một cây thập giá …
Chàng thanh niên này vác thập tự của mình.

– Chúa ơi nặng quá, con cắt bớt một chút nhé

Rồi anh hì hục cắt thập giá bớt một đoạn
– Đỡ quá ! anh huýt sáo và ca hát …

Nhưng anh vẫn thấy mình đi sau nhiều người
– Chúa ơi ! Con sẽ cắt thêm một đoạn nữa nhé

Lần này, anh cắt một đoạn khá dài …
– Chúa ơi ! Nhẹ quá, cảm tạ Ngài muôn vàn !
 

Anh đi nhanh vượt qua tất cả mọi người 

Cuối đường anh bỗng thấy một vực thẳm.
Mọi người bắc thập giá làm cầu, họ đi qua vực thẳm dễ dàng.

Riêng anh phải ở lại vì thập giá của anh giờ đây quá ngắn …

Thập giá đời ta là bổn phận mỗi ngày.
Hãy vui vẻ vác lấy trên hành trình về trời cao.