CD giới thiệu Lòng Chúa Thương Xót

 

Thanhlinh.net trân trọn giới thiệu 2 CD Giới thiệu về Lòng Thương Xót Chúa. Lời Chúa nói với thánh nữ Faustina: “Linh hồn nào truyền bá việc sùng kính Lòng Thương Xót Cha, Cha sẽ bao bọc họ suốt đời như mẹ hiền đối với con thơ, và đến giờ lâm tử của họ, Cha không phải là thẩm phán, nhưng là Đấng Cứu Chuộc đầy thương xót với họ.”

Xin Quý vị tiếp tay phổ biến CD và Sách Giới Thiệu Lòng Thương Xót Chúa đến cho người thân quen bằng cách copy CD và tập sách này tặng người thân. Sách Giới thiệu Lòng Thương Xót Chúa

thanhlinh.net