Cha Đặc trách Huynh Đoàn Gp. Long Xuyên thăm viếng huynh đệ

 Sau khi nhận nhiệm vụ Đặc trách Huynh Đoàn Giáo phận Long Xuyên, Cha Gioan B. Cáp Hữu Trí OP, có chương trình thăm viếng huynh đệ các Huynh Đoàn cũng như các Liên Huynh thuộc Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận Long Xuyên.

Nhân dịp lễ kính thánh Tổ Phụ Đa Minh, vào ngày 07 tháng 8 năm 2022, Cha Đặc trách cùng với anh chị em trong Ban phục vụ Liên Huynh Thánh Vinh Sơn Liêm ra Đảo Ngọc Phú Quốc thăm huynh đệ và cử hành nghi thức tuyên hứa vĩnh viễn cho 29 đoàn viên và tuyên hứa tạm cho 4 chị mới gia nhập thuộc Huynh Đoàn Đa Minh, Giáo xứ Hưng Văn.

Chiều ngày 07 tháng 8 năm 2022,  anh Tôma Aquino Nguyễn Ngọc Dũng, phó Ban phục vụ Huynh Đoàn Giáo phận và cũng là trưởng Ban Phục vụ Liên Huynh Thánh Vinh Sơn Liêm đã thực hiện nghi thức sám hối, tĩnh tâm và tập nghi thức tuyên hứa cho các anh chị đoàn viện thuộc Huynh Đoàn Giáo xứ Hưng Văn (Phú Quốc).

5h30 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2022,  Thánh lễ đồng tế tạ ơn mừng Thánh Tổ Phụ Đa Minh, với sự chủ tế của Cha chánh xứ Giuse Trần Văn Thịnh cũng là cha Linh hướng Huynh Đoàn Đa Minh Giáo xứ Hưng Văn. Cùng đồng tế với Cha Giuse, có Cha Đặc trách Gioan B. Cáp Hữu Trí OP, và cha phó Giáo xứ Hưng Văn Phaolô Phạm Hữu Minh. Lồng ghép trong Thánh Lễ là nghi thức tuyên hứa cho 29 đoàn viên Huynh Đoàn, 4 chị tuyển sinh và mừng Cha phó Phao Lô nhận nhiệm sở mới.

Đầu lễ cha chủ tế thay mặt cho Huynh Đoàn cảm ơn cha Đặc trách và Ban Phục vụ Liên Huynh Thánh Vinh Sơn Liêm đã hy sinh ra Đảo thăm huynh đệ và cử hành nghi thức tuyên hứa, sau đó Ngài nhắn nhủ đoàn viên Đa Minh phải trung thành với ân sủng, phải có tình yêu trong sứ vụ, phải sống khiêm tốn và khó nghèo. Cha Đặc trách cũng chia sẻ người Đa Minh phải sống tinh thần Dòng qua việc thực hiện 4 cột trụ của Dòng và nhiệt thành cộng tác, hiệp hành với Giáo Hội theo khả năng của mình trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương.

Sau Thánh Lễ Quý Cha và các anh chị em Huynh Đoàn  chụp hình lưu niệm.

Anton Đức Xinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *