Châm ngôn thánh Gioan Maisan (18.09)

Ngày 18 tháng 9 THÁNH GIO-AN MAI-SAN Tu sĩ – Lễ nhớ (+1645)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *