TRANG CHỦ / HẠNH CÁC THÁNH / CHÂM NGÔN CÁC THÁNH / Châm ngôn thánh Rôsa Lima OP, (1586-1617)

Châm ngôn thánh Rôsa Lima OP, (1586-1617)

23 Tháng Tám Thánh Rôsa Lima OP, (1586-1617)